Προκήρυξη μίσθωσης περιπτέρου στη περιοχή της Πετρούπολης

Η προκήρυξη επισυνάπτεται. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή