1η Δράση ALL IN! "VIRTUAL BANK"- Δημιουργία Εγχειριδίων για την Εκπαίδευση Ενήλικων Ατόμων με Αναπηρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme Key Action 2, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Εταίρος) σε συνεργασία με την FAR - The Federation for Accessibility of Romania (Επικεφαλής Εταίρος) και άλλους τρεις (3) Ευρωπαϊκούς Εταίρους, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: "ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship", «Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία μέσω της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με διακριτικό τίτλο ALL IN!2ABILITIES. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η δράση του έργου με τίτλο " VIRTUAL BANK ", με συντονιστές τους εταίρους από τη Ρουμανία (FAR).

all in

Η δράση αφορούσε στη δημιουργία πέντε (5) εγχειριδίων, για την εκπαίδευση/κατάρτιση ενήλικων ατόμων με αναπηρία, στα παρακάτω θέματα:
1. Design Thinking Human Centered", υπεύθυνος Φορέας: The Federation for Accessibility of Romania (FAR), Ρουμανία.
2. "Inclusion Needs Analysis Kit", υπεύθυνος Φορέας: Association of Consultants and Experts on Social Economy Romania (ACE-ES), Ρουμανία.
3. "Empathy. Emotional & Social Intelligence Educator's Friend", υπεύθυνος Φορέας: Centro Oficial Formación Profesional de Grado Superior (CESUR), Ισπανία.
4. "Practical guidelines on different intelligences & learning styles", υπεύθυνος Φορέας: The Federation for Accessibility of Romania (FAR), Ρουμανία.
5. "ImPACT for Disabled Adult Education", υπεύθυνος Φορέας: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ελλάδα.
Τα εγχειρίδια όλων των εταίρων θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα και θα είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή