Πρόσκληση Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση ΣΥΔ

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότηση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Λεπτομέρειες https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4825/pepatt_200430_Prosklisi_SYD.pdf 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή