Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Πρόσκληση για 30 σπουδαστές για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 30 σπουδαστών το σχολικό έτος 2020-2021 στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, πρώην ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/06/2020-26/06/2020
Αναλυτικότερα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εισαγωγή 30 σπουδαστών το σχολικό έτος 2020-2021 στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, πρώην ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ).
Έχοντας υπόψη το άρθρο 2 "Προϋποθέσεις Εγγραφής σπουδαστών και τοποθέτησης τους σε ειδικότητες" της υπ.αριθμ. 92100 Απόφασης για την Ίδρυση του Ε.Κ.Ε.Κ. (ΦΕΚ 6107/Β/31-12-2018), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τους στα πιο κάτω τμήματα κατάρτισης να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Τμήματα κατάρτισης που λειτουργούν στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ με ειδικότητες: Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλουργικού, Πληροφορικής. Η φοίτηση διαρκεί 4 έτη (έως 24σπουδαστές).
ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια Ταπητουργίας-Υφαντικής, Ξυλοτεχνίας, Εργοτεχνίας, Κοπτικής-Ραπτικής και Γεωτεχνικού. Η φοίτηση στα τμήματα των Ασκησίμων διαρκεί 5 έτη (έως 6 σπουδαστές).
Μετά την αποφοίτηση τους οι σπουδαστές δύναται να εγγραφούν σε Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας (ΚΕΠΕ). Η παραμονή τους στα ΚΕΠΕ είναι για τους μεν εκπαιδευσίμους 3 έτη, για τους δε ασκήσιμους 4 έτη.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ηλικία 15 έως 26 ετών
Διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωματεύσεις- αξιολογήσεις από δημόσιους φορείς.
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Ειδικότερα:
Ελαφρά Νοητική Υστέρηση
Σύνδρομο Down και συναφή σύνδρομα
Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας)
Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες λόγω κακοποίησης, ή ιδιάζοντος οικογενειακού περιβάλλοντος, ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας που επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες..
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως συνδυαστικές διαταραχές ομιλίας και λόγου (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, κ.α) που απαιτούν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις θα γίνει κατάταξη υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη : το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Η διακρίβωση για τη δυνατότητα ένταξης στην επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τμήματα γίνεται από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Κέντρου στα πλαίσια Δοκιμαστικού Προγράμματος 2 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του υποψήφιου μαθητή και της οικογένειάς του.
Η εν λόγω αξιολόγηση γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού και περιλαμβάνει συνέντευξη του υποψηφίου και της οικογένειάς του.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
• Αστυνομική ταυτότητα του υποψήφιου σπουδαστή.
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
• Τίτλος σπουδών, αποδεικτικό εκπαίδευσης.
• Διαγνωστικές γνωματεύσεις- αξιολογήσεις από ΚΕΔΔΥ, Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΠΑ.
• Ιατρικές γνωματεύσεις εφ' όσον παρακολουθείται σταθερά από γιατρό για θέματα υγείας και φαρμακευτικής αγωγής.
• Βιβλιάριο εμβολίων.
• Αντίγραφο Δικαστικής Συμπαράστασης ή Επιμέλειας (εφ' όσον υπάρχει).
• Έγχρωμη φωτογραφία.
• Αίτηση (υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ).
• Εκκαθαριστικό εφορίας για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018
• ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (ΑΡΙΘΜΌ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΥ)
• ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ με ΙΒΑΝ (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Στους σπουδαστές δίδεται εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ημερησίως και προσφέρεται ελαφρύ γεύμα. Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το πρόγραμμα των ΚΕΠΕ λαμβάνουν επίδομα ίσο με το 40% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη (260 μηνιαίως). Επίσης οι μαθητές μεταφέρονται από και προς το σχολείο δωρεάν, με μισθωμένα λεωφορεία του ΟΑΕΔ τα οποία διέρχονται από προκαθορισμένη διαδρομή.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία του ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την ΤΕΤΑΡΤΗ 17/06/2020 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/06/20.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία της σχολής (κατόπιν ραντεβού), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις που αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο Οργανισμός όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών του εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία τους. (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 & νόμος 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων)..
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς:
Ταχ. Διεύθυνση: ΟΑΕΔ ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57006 ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Γρηγορίου Βασίλειος , Γωνίδας Σταύρος, Μαρκάτη Μαρία
Τηλ. Επικοινωνίας: 23960-23201, 23960-22720,
Φαξ: 23960-23201, 23960-22771
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση για 30 σπουδαστές για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis