ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1492/16.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Αθήνα και 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Τρίπολη, λόγω της μειωμένης προσέλευσης αιτήσεων συμμετοχής, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Κυριακή 28.11.2021 και ώρα 15.00.

pep logo

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή