Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη "Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του Έργου ΚΔΗΦ- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ"

Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη "Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του Έργου "ΚΔΗΦ- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή