Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Στάσεις και αντιλήψεις των εργοδοτικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου γύρω από το ζήτημα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις»

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) διεξάγει έρευνα με θέμα: "Στάσεις και αντιλήψεις των εργοδοτικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου γύρω από το ζήτημα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις" στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Π.Ε.6) «Εργαστήρια προώθησης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις», του Υποέργου 1 «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών», της Πράξης «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειες τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 'ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ'» με κωδικό ΟΠΣ 5071337. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η έρευνα διεξάγεται προκειμένου τα αποτελέσματά της να συντελέσουν: α) στην αποτύπωση της εικόνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, και β) στη συγγραφή εξειδικευμένου εγχειριδίου για τα ζητήματα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στα αιρετά στελέχη φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών, στους εκπροσώπους μεμονωμένης επιχείρησης - συνεταιρισμού - κοινωνικού συνεταιρισμού (ιδιοκτήτης/ρια, αιρετό στέλεχος), και στα υπηρεσιακά στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη, εμπιστευτική και εθελοντική. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης και της δημοσίευσης αυτών προκειμένου για την επίτευξη των στόχων του Π.Ε.6.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/QojyR85yFTppjAaQA. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επικοινωνήστε με την κα Εβελίνα Καλλιμάνη-Υπεύθυνη Έργου στο 2109949837,.
Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση από τις 28.4.2022 έως τις 12.05.2022.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Στάσεις και αντιλήψεις των εργοδοτικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου γύρω από το ζήτημα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis