ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 726/16.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην Αθήνα με έδρα τα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

LOGO DYT MAKE

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή