Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 726/16.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην Αθήνα με έδρα τα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

dytmaked

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επισυνάπτεται η αίτηση. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή