Πρόσκληση εκδήλωλωσης ενδιαφέροντος ΚΔΗΦ Χίου

Η Αστική με Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Γονέων Νοητικά Υστερούντων (ΕΓΑΝΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Βορείου Αιγαίου 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για την πράξη «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στη Χίο» κάνει γνωστό ότι για την κάλυψη των κενών θέσεων των δυνητικά ωφελούμενων:
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τα άτομα με αναπηρία ηλικίας 18 και άνω και των δύο φύλλων , που στο εξής θα καλούνται ωφελούμενοι να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Χίου.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή