Αργώ: παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μέχρι 06.03.2020

Στα πλαίσια της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Δυνητικά Ωφελούμενους και προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους γονείς που θα επιθυμούσαν να ενταχθεί το παιδί τους στο πρόγραμμα που υλοποιεί ως Δικαιούχος το ΚΔΗΦ "Η ΑΡΓΩ" με τίτλο, "Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό στο Δήμο Πειραιά και σε Όμορους Δήμους", κωδ. ΟΠΣ 5006482, στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, ώρα 15:00.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή