Πρόσκληση Θεραπευτηρίου Χρ. Παθήσεων Ιτέας

Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης πράξης «ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044917 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Στερεά Ελλάδα 2014-2020'',

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άτομα και των δύο φύλων, άνω των 18 ετών, που πάσχουν από νοητικές ή κινητικές αναπηρίες (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι»), εκπροσώπους, κηδεμόνες, γονείς ή δικαστικούς συμπαραστάτες των ατόμων αυτών, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) θέσεων, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ,χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Το κέντρο λειτουργεί ως μονάδα ημερησίας θεραπευτικής φροντίδας για τριάντα (30) ωφελούμενους με νοητικές ή κινητικές αναπηρίες που βρίσκονται εντός Π.Ε. Φωκίδος για 3 χρόνια (από 25/11/2019 έως 24/11/2022).


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή