Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Σύλλογο Μέριμνας Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης Ν.Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» σε άτομα με νοητική υστέρηση ή με οποιαδήποτε μορφή νοητικής αναπηρίας

Ο Σύλλογος Μέριμνας Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης Ν.Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι», φορέας υλοποίησης του έργου «Μουσικό εργαστήρι», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Active citizens fund»,προσκαλεί άτομα με νοητική υστέρηση ή με οποιαδήποτε μορφή νοητικής αναπηρίας να υποβάλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας, στο πλαίσιο του έργου Μουσικό Εργαστήρι του Συλλόγου Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή