ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''

Το Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΚΔΗΦ - Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τα άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'' οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή