Προκήρυξη και αίτηση ένταξης για 8 αυτιστικά άτομα λόγω ένταξης των Στεγών ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ 1 και ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2 στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκήρυξη και αίτηση ένταξης για 8 αυτιστικά άτομα λόγω ένταξης των Στεγών ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ 1 και ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2 στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα έγγραφα επισυνάπτονται.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή