Πρόσκληση Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στη Χίο

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ¨ Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων¨ (ΕΓΑΝΥ), ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος <<Βόρειο Αιγαίο 2014-2020>> που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για την πράξη << Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Σ.Υ.Δ. στη Χίο από την Ε.Γ.Α.Ν.Υ.>> καλεί τους υποψήφιους ωφελούμενους να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στην ΣΥΔ.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή