Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης στο πρόγραμμα «Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία» της "ΕΣΤΙΑΣ" (κωδ. ΟΠΣ 5001568)

Η ΕΣΤΙΑ - Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΕΣΤΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20014-2020, που υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), (απόφαση ένταξης πράξης: 3966/18-04-2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κωδ. ΟΠΣ: 5001568) καλεί άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την πλήρωση μιας (1) θέσης στο πρόγραμμα «Κέντρα διημέρευσης - Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σε 39 άτομα με νοητική υστέρηση. Οι υπηρεσίες παρέχονται από το «Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ΕΣΤΙΑ» στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις επί της οδού Σόνιας Νικολακοπούλου 13 στο Νέο Ψυχικό, από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως ορίζεται στον ΠΔ 395/ 93, πέντε ημέρες την εβδομάδα, 8ώρες ημερησίως έως 30/06/2023. Η ΕΣΤΙΑ βάσει του καταστατικού της παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση.
Για κάθε ωφελούμενο, βάσει των αναγκών του, δημιουργείται και ακολουθείται εξατομικευμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνεται υποστήριξη από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Γυμναστή, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, προγράμματα κοινωνικής ένταξης, εξωτερικά προγράμματα και συμμετοχή σε διακρατικές συνεργασίες, διατροφή και μετακίνηση (όπως ορίζονται στο ΠΔ 395/ 93 και την προκήρυξη).
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων η ΕΣΤΙΑ θα συγκαλέσει την επιτροπή εξέτασης/ ελέγχου των αιτήσεων, στην οποία συμμετέχει και ο υπεύθυνος της πράξης και θα προβεί στην επιλογή ενός (1) ωφελούμενου με τη διαδικασία της μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Τύπος πλαισίου διαμονής

Ίδρυμακλειστής περίθαλψης,θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α.

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/

οικογενειακήκατοικία,ΣΥΔ).

10

2.Ασφαλιστικήικανότητα

Ανασφάλιστος/η

30

Ασφαλισμένος/η

10

3. Ύψοςατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημακάτωαπότοόριοτηςφτώχειας

20

Εισόδημαπάνωαπό τοόριοτηςφτώχειας

10

4.Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλουΑμεΑστηνοικογένεια (δενυπολογίζεται

οαιτούμενος)

12

Μέλημονογονεϊκώνοικογενειών

12

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω τωνδύο εξαρτώμενων μελών εκτόςτουωφελούμενου).

8

5. Εργασιακή κατάσταση

του γονέα /νόμιμου κηδεμόνα

Άνεργος/η

10

Εργαζόμενος/η

5

 Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:
Α) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.
Β) Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη.
Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή θα καταρτίσει σχετικό πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων.
Επισημαίνεται, σε αυτό το σημείο, ότι σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, κριτήριο επιλογής θα είναι η τήρηση σειράς προτεραιότητας ως προς το χρόνο κατάθεσης της αίτησης.
Γ) Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Η Επιτροπή θα εκδώσει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής η οποία θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της «ΕΣΤΙΑ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελουμένων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 29/07/2022 έως 26/08/2022
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων (1), θα δοθεί παράταση μιας επιπλέον εβδομάδας, για την κατάθεση αιτήσεων.
Ημερομηνίες έκδοσης και δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων:
• Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων: 31/08/2022
• Στην συνέχεια μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις έως τις 05/09/2022 και ώρα 12.00. Θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων και θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 07/09/2022.
Οι αιτήσεις με το σύνολο των δικαιολογητικών, υποβάλλονται ιδιοχείρως στην γραμματεία του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΕΣΤΙΑ» στην παρακάτω διεύθυνση:
Σόνιας Νικολακοπούλου 13 3ος όροφος
Ν. Ψυχικό Τ.Κ. 15451
τηλ. 2106713149 fax. 2106748084
Site: https://www.eseepa.gr 
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
*Επισυνάπτεται η αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
*Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να προμηθευτούν τα απαιτούμενα έγγραφα από την γραμματεία της «ΕΣΤΙΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο τηλ: 2106713149 και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την υπεύθυνη της πράξης κα Τριανταφύλλου Γαρυφαλλιά.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis