Ενημερωτικό υλικό Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Α.Π. 7,8,9» ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Νέα ενημερωτικά φυλλάδια (2015)

Εξώφυλλο του φυλλαδίου

Κατεβάστε τα δύο νέα ενημερωτικά φυλλάδια της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Λογότυπα

Λογότυπο της Συνομοσπονδίας

Εδώ θα βρείτε το επίσημο λογότυπο της Ε.Σ.Α.μεΑ., επετειακά λογότυπα, καθώς και άλλα λογότυπα που έχει δημιουργήσει η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Έργου της.

Σημείωση: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, των εικόνων και των φωτογραφιών, του κώδικα λογισμικού, καθώς και τα δικαιώματα οποιουδήποτε υλικού για το οποίο έλαβε την άδεια χρήσης από τον ιδιοκτήτη του. Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, πώληση ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση του περιεχομένου που διατίθεται εδώ δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ε.Σ.Α.μεΑ..


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Φυλλάδια

Τρίπτυχο έντυπο

Εδώ θα βρείτε διάφορα φυλλάδια και έντυπα πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του έργου της.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

""Αφίσες" "

Αφίσα

Εδώ θα βρείτε διάφορες αφίσες και δημιουργικά που έχει δημιουργήσει η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Έργου της.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή