Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 4785

""Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία" "

Άρθρο του προέδρου της ΕΣΑμεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, άρθρο του προέδρου της ΕΣΑμεΑ και του European Disability Form (EDF) Ιωάννη Βαρδακαστάνη, με την ευκαιρία της 3ης Δεκέμβρη.

Υπάρχουν 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη, που αντιστοιχούν στο 16% του συνολικού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι μία στις τέσσερις οικογένειες στην Ευρώπη διαθέτει ένα άτομο με αναπηρία. Παρά το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν ένα αξιόλογο μέρος του πληθυσμού, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και εμπόδια για την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζεται περισσότερα από 50 χρόνια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Επί του παρόντος, η οργάνωση συζητά την έγκριση του προσεχούς σχεδίου δράσης για την αναπηρία 2016-2020.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) λειτουργεί ως σύμβουλος για την ένταξη των αρχών και των υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), στο παρόν σχέδιο δράσης. Το μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την Αναπηρία θα πρέπει να προωθηθεί στο σχέδιο δράσης και το σχέδιο θα πρέπει να επικεντρωθεί στα νομικά και άλλα εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη για την πλήρη υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.

Πρέπει να υιοθετηθεί μια οριζόντια προσέγγιση και ενσωμάτωση των θεμάτων αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές στο σχέδιο δράσης. Αυτό σημαίνει ότι η αναπηρία λαμβάνεται υπόψη στη νομοθεσία και τις μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς.

Η ενσωμάτωση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών (όπως εύλογες προσαρμογές, θετικές δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης, μεταξύ άλλων), ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εντάξει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο της νομολογίας του και πραγματοποιεί σημαντικά βήματα προς την αύξηση της αναγνώριση και της συμμόρφωσης με τη CRPD.

Ενώ εξακολουθούν να υφίστανται ζητήματα σύγκρουσης μεταξύ της νομολογίας του Δικαστηρίου και της CRPD, είναι θετικό το γεγονός ότι το Δικαστήριο ερμήνευσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υπό το φως των τελευταίων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς και η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών της, έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD UN), την πρώτη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει ποτέ υπογραφεί και επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την κύρωση, η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) μάχεται για την εφαρμογή της σύμβασης και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές ΕΕ για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πλήρη πρόσβαση στα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση είναι συχνά η δικαιολογία για τις κυβερνήσεις να καθυστερήσουν την εφαρμογή της σύμβασης. Η ΕΕ είναι έτοιμη να παρουσιάσει στην επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την εφαρμογή της Σύμβασης. Το EDF έχει εντοπίσει πολλά κενά στην έκθεση της ΕΕ και θα υποβάλει μια εναλλακτική έκθεση που καλύπτει τις περιοχές που έχουν μείνει έξω από την έκθεση της ΕΕ.

Εκτός από την εργασία του στην ΕΕ, μέσω της πρόσφατης έργο του «Musawa ΙΙ», το Φόρουμ έχει ανοίξει επίσης διάλογο με τη Μεσόγειο και με αραβικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, ειδικότερα. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να αναπτυχθεί μια καλύτερα συντονισμένη κίνηση για τα άτομα με αναπηρία η οποία να είναι πιο δημοκρατική, πιο περιεκτική για τα άτομα με αναπηρία. Για το σκοπό αυτό, το EDF διοργάνωσε συνέδρια εντός και εκτός της Ευρώπης (Κάιρο, Τύνιδα), συγκεντρώνοντας τα άτομα με αναπηρία για να συζητήσουν την κατάσταση για το αναπηρικό κίνημα σε όλο τον κόσμο.

Το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε http://www.humanrightseurope.org/2014/12/viewpoint-yannis-vardakastanis-why-europe-needs-a-human-rights-approach-to-persons-with-disabilities/ 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » ""Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis