Αρ. Πρωτ.: 2368

Επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων υπέρ των Βουλευτών με αναπηρία συμπεριλαμβανομένης και της θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης

Με αφορμή την κατάθεση του υπό συζήτηση Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα με την απόσυρση της διάταξης που συμπεριλαμβανόταν σε αυτό και αφορούσε στους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Βουλευτών με αναπηρία, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία απέστειλε Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να εκφράσει τις θέσεις της για το εν λόγω ζήτημα.

Δεδομένου ότι η εκλογή ή η επανεκλογή ενός ατόμου με αναπηρία ως μέλους της Βουλής των Ελλήνων είναι μια άνιση διαδικασία με πολλά και συχνά ανυπέρβλητα εμπόδια, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά το πέρας 4 ετών υπηρεσίας στο βουλευτικό αξίωμα, μπορεί να είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, αφού προϋποθέτει ουσιαστικά την επανεκλογή του Βουλευτή με αναπηρία. Συνεπώς η διάταξη, που τελικά απεσύρθη, για τη συνταξιοδότηση των Βουλευτών με αναπηρία εδράζεται σε πραγματικές καταστάσεις και δεν έχει χαριστικό χαρακτήρα.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. τονίζει πως ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η διάταξη αυτή δεν ήταν ο ενδεικνυόμενος, καθώς και το ότι απαιτείται οι νομοθετικές ρυθμίσεις αυτού του χαρακτήρα να υποστηρίζονται από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Για αυτόν τον λόγο η Συνομοσπονδία προτείνει τη συμπερίληψη της παραπάνω διάταξης στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ιώαννης Βαρδακαστάνης δήλωσε: «Η Βουλή θα έπρεπε να έχει θεσπίσει ειδικά μέτρα υποστήριξης των Βουλευτών με αναπηρία, όπως άλλωστε ισχύουν στα Κοινοβούλια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουν εκλεγεί Βουλευτές με αναπηρία. Οι Βουλευτές με αναπηρία έχουν ανάγκη υποστήριξης σε σχέση με τους υπόλοιπους Βουλευτές, είτε σε τεχνολογικά βοηθήματα, είτε σε διερμηνεία νοηματικής γλώσσας, ή σε προσωπικό βοηθό, ακόμα και προσαύξηση στη βουλευτική αποζημίωση. Πρέπει να γίνει σε όλους σαφές ότι η αναπηρία αυτή καθαυτή δημιουργεί πρόσθετο κόστος διαβίωσης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο»

Τέλος, η Συνομοσπονδία ζήτησε να κληθεί από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε να είναι παρούσα δι’ αντιπροσώπων της κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου.

Ακολουθεί συνημμένη στο μεταβιβάσιμο αρχείο η επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή