Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.:

""H Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για διακριτική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία" "

Με πρωταρχικό σκοπό την καταπολέμηση και εξάλειψη στο μέτρο του δυνατού των φαινομένων τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης διάκρισης σε βάρος όλων των «ευπαθών ομάδων», όποιες και αν είναι οι ιδιαιτερότητές τους, ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν.3304/05 δύο βασικές Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) η Οδηγία 2000/43/ΕΚ «περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» σε όλους τους βασικούς τομείς της ανθρώπινης δράσης, και
β) η Οδηγία 2000/78/ΕΚ «για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αποκλειστικά στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

Πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του Ν.3304/2005 «περί εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», νόμου – τομή για την προαγωγή της αρχής της ισότητας και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα μας.

Η τελευταία Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, που συνιστά εκτός των άλλων και μια καταγραφή των υποθέσεων διακριτικής μεταχείρισης που χειρίστηκε η Αρχή το 2005, έρχεται να επιβεβαιώσει περίτρανα αυτό που η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία υποστηρίζει εδώ και καιρό: ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν καθημερινά διακρίσεις και υφίστανται τις συνέπειές τους σε όλους τους βασικούς τομείς της ανθρώπινης δράσης. Χαρακτηριστικό είναι πως τα άτομα με αναπηρία έρχονται αντιμέτωπα με την άνιση και διακριτική μεταχείριση κυρίως στον τομέα της εργασίας και απασχόλησης, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες ζωής τους.

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κος Ι. Βαρδακαστάνης υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη και όλων των αρμόδιων Αρχών που αγωνίζονται για την προστασία και προάσπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την αποδυνάμωση των προκαταλήψεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν. Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας δηλώνει: «Τα άτομα με αναπηρία βιώνουν τη διακριτική μεταχείριση καθημερινά, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευπαθή ομάδα του πληθυσμού. Είναι αδήριτη ανάγκη να καταστεί σαφές πως τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και στη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρους ένταξης στην κοινωνία».

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας καλεί όλους τους πολίτες με αναπηρία να καταθέτουν τις αναφορές τους, εφόσον υφίστανται άνιση μεταχείριση στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, στα σωματεία τους, στη Συνομοσπονδία και στο Συνήγορο του Πολίτη.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » ""H Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για διακριτική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis