Αρ. Πρωτ.:

Συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑμεΑ, Γ. Βαρδακαστάνη με το Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Nicolaus van der Pas για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2006

1. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης συναντήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Μαρτίου 2006 με το Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Nicolaus van der Pas.

Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος θέματα για τα Άτομα με Αναπηρία στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, με επίκεντρο την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 78/2000 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ενώ εξετάσθηκε εκτενώς και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας Ειδικής Οδηγίας για την Αναπηρία. Επιπλέον συζητήθηκαν τόσο η Διεθνής Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όσο και η Διυπουργική Συνδιάσκεψη για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007.

Ο Πρόεδρος του Φόρουμ Γ. Βαρδακαστάνης δήλωσε:
«Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη εύρεσης και εφαρμογής πρακτικών και αποτελεσματικών μέτρων, ώστε να δοθεί τέλος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία στους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας, τομείς βαρύνουσας σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής τους ένταξης. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι τα Άτομα με Αναπηρία αποτελούν ζωτικό κομμάτι του πληθυσμού και έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους συμπολίτες τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης».

2. Τα προβλήματα των Ατόμων με Αναπηρία στην απασχόληση και την εργασία συμπεριλήφθηκαν και στα Συμπεράσματα του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες 23-24 Μαρτίου 2006 με γνώμονα την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου η αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας και βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών εργασίας για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι και τα άτομα με αναπηρία, με την πολύτιμη συμπαράσταση των Κοινωνικών Εταίρων.

Ο Πρόεδρος του Φόρουμ Γ. Βαρδακαστάνης δήλωσε:
«είναι υποχρέωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν τις διακηρύξεις τους χειροπιαστή πραγματικότητα, η οποία να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται επιτακτικότερο όταν αναφερόμαστε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία». Για τους ηγέτες της Ε.Ε. είναι ζήτημα αξιοπιστίας, συμπλήρωσε ο κ. Βαρδακαστάνης.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή