Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 1528

Ετήσια Γενική Συνέλευση EDF: Προωθώντας τα δικαιώματα των ΑμεΑ στην Ευρώπη

Στις 30 - 31 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του EDF (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία) στη Βαρσοβία, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθώς και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και εκπρόσωποι των πολωνικών αρχών. Η Γενική Συνέλευση φιλοξένησε την ενεργό συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη της. Το EDF εξέδωσε ψήφισμα το οποίο καλεί για τη δημιουργία μιας Διεύθυνσης για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) στην ΕΕ, καθώς και ψήφισμα το οποίο καλεί την ΕΕ να επικυρώσει άμεσα τη Συνθήκη του Μαρακές.

Στη έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του EDF και της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, υπογράμμισε ότι το 2017 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά, καθώς θα είναι τα 20 χρόνια από την ίδρυση του EDF και 10 χρόνια, που η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών άνοιξε για υπογραφές. Ο ίδιος πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση να οργανώσει εκστρατείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό το Φόρουμ ώστε να διασφαλιστεί ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών έχει τεθεί σε εφαρμογή χωρίς περιορισμούς. Η πρόταση του κ. Βαρδακαστάνη ψηφίσθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.

«Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι και δεν πρέπει να είναι business as usual για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ που την έχουν υπογράψει. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και δράσης για να διασφαλίσουμε ότι η Σύμβαση υλοποιείται», τόνισε ο πρόεδρος του EDF.

Η πρόεδρος του Φόρουμ ΑμεΑ της Πολωνίας Maria Krol, τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις να αναπτύξουν μια στρατηγική εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ μαζί με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, προσδιορίζοντας τα καθήκοντα, τις προθεσμίες και τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων μερών».

Εκπροσωπώντας την πολωνική κυβέρνηση η Πληρεξούσιος για τα Άτομα με Αναπηρία, κ. Alina Wojtowicz, δήλωσε ότι η πραγματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να πραγματωθεί σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών: «Ο τρόπος που σκεφτόμαστε αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που ενεργούμε. Αν έχουμε δημιουργήσει μια πραγματικά ανοικτή, ανεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, θα ωφεληθούμε όλοι».

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Πολωνίας η κ. Malgorzata Marcinska δήλωσε τη σημασία της ευαισθητοποίησης σε σοβαρά θέματα για τους πολίτες με αναπηρία: «Το προσβάσιμο περιβάλλον και οι προσβάσιμες υπηρεσίες βελτιώνουν την ποιότητας ζωής για όλους».

Ανταλλαγή εμπειριών της διαδικασίας επανεξέτασης της ΕΕ

Η ΕΕ βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης. Μετά την έκθεση της ΕΕ προς την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, και λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης του EDF, η Επιτροπή του ΟΗΕ ζήτησε από την ΕΕ να απαντήσει σε ένα «κατάλογο θεμάτων». Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μέλη οργανώσεων του EDF μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους κατά τη διαδικασία επανεξέτασης της ΕΕ, παρουσιάζοντας εμπειρίες από τις χώρες τους, ενώ και τα μέλη του πλαισίου παρακολούθησης της ΕΕ σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών αντάλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά με τον κατάλογο των θεμάτων. Το EDF θα ανταποκριθεί επίσης στον κατάλογο των θεμάτων για την παροχή στοιχείων και λεπτομερειών στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ από τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Πολλά από τα μέλη μας θα παράσχουν άμεση συμβολή με απαντήσεις στον κατάλογο των θεμάτων σχετικά με βασικά θέματα που έχουν σημασία για τους Ευρωπαίους με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας από τα βασανιστήρια, δικαιοπρακτική ικανότητα, τη διεθνή συνεργασία και το δικαίωμα να ζουν με ανεξαρτησία.

Ψήφισμα για τη δημιουργία εστιακού σημείου για την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Μετά τις ευρωεκλογές του περασμένου έτους, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα βήμα προς τα πίσω, μετακινώντας το εστιακό σημείο για την αναπηρία από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης στη ΓΔ Απασχόλησης. Αυτό διαχωρίζει τις μονάδες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για διάφορες διακρίσεις και δίνει το μήνυμα ότι η ΕΕ θεωρεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία καθαρά ως θέμα απασχόλησης. Αυτό αντιτίθεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, το EDF και τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα ψήφισμα το οποίο καλεί για τη δημιουργία μιας Διεύθυνσης στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής ώστε να δρομολογηθεί η εφαρμογή της Σύμβασης. Αυτό το εστιακό σημείο θα πρέπει να συνοδεύεται από εστιακά σημεία σε κάθε αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Ψήφισμα για την άμεση επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές

Η Γενική Συνέλευση EDF ενέκρινε επίσης ομόφωνα ένα ψήφισμα το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και όλες τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη συνθήκη του Μαρακές για τη βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες για τα άτομα που είναι τυφλά ή με προβλήματα όρασης.

Πρωτότυπη έκδοση

EDF'S ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 2015: PROGRESSING RIGHTS IN EUROPE

Brussels, 1 June 2015 | On 30-31 May 2015, the EDF Annual General Assembly in Warsaw gathered representatives from the disability movement from all over Europe together with representatives of European institutions, including the European Commission, the European Ombudsman, and the Agency for Fundamental Rights, and Polish authorities. The AGA hosted an active debate on the implementation of the rights of persons with disabilities in Europe and its member states. EDF and its members also adopted a resolution calling for the establishment of a Directorate for the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the EU, and a resolution calling on the EU to ratify the Marrakesh treaty immediately.

Opening the meeting, EDF President, Yannis Vardakastanis, underlined that 2017 will be a critical year as it will be 20 years since the establishment of EDF and 10 years since the UN Convention opened for signatures. He proposed to the General Assembly to organise and lead EU and national campaigns in 2017 to make sure that the UN Convention is being implemented without any limitations. His proposal was voted unanimously from the General Assembly.

"We should mobilize all forces to implement the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD). The implementation of the UN Convention is not and should not be business as usual for the EU and the EU member states that have signed the Convention. We have to change our way of thinking and acting to make sure that the UN CRPD is implemented", said EDF President.

Maria Krol , the Chairperson of the Board of the Polish Disability Forum, emphasised that "it is very important that governments develop an implementation strategy for the UN CRPD together with the representative organisations of persons with disabilities, specifying the tasks, deadlines and responsibilities of all parties involved".

Representing the Polish Government Plenipotentiary for Persons with Disabilities, Alina Wojtowicz, said that the real implementation of the UN CRPD should take place at all levels of government and civil society: "The way we think is reflected in the way we act. If we create a truly open, tolerant and inclusive society, it will benefit us all."

Malgorzata Marcinska from the Polish Ministry of Labour and Social Policy stated the importance of raising awareness of issues that are essential for citizens with disabilities. " An accessible environment and accessible services improve the quality of life for everyone''.

SHARING EXPERIENCES ON THE EU REVIEW PROCESS

The EU is currently under review by the UN expert Committee on the CRPD. On the basis of examining the EU's report to the UN Committee, and taking into account alternative reports, including that of EDF, the UN Committee has asked the EU to reply to a "list of issues". In this context, during the meeting, EDF European members shared their experiences in the EU review process. From their side, EDF national members presented their experiences from the perspective of their country's review process, and members of the EU Monitoring Framework on the UN CRPD shared their views on the list of issues. EDF will also respond to the list of issues to provide evidence and insights to the UN expert Committee from organisations of persons with disabilities in Europe. Many of our members will also give direct input in response to the list of issues on key topics of importance to Europeans with disabilities including freedom from torture, legal capacity, international cooperation and the right to live independently.

RESOLUTION ON THE FOCAL POINT FOR THE UN CONVENTION IN THE EU INSTITUTIONS

After last year's European elections, the new European Commission took a step backwards by moving the focal point on disability from DG Justice to DG Employment; this separates the units in the Commission responsible for various grounds of discrimination and gives the signal that the EU sees the rights of persons with disabilities purely as an employment issue. This goes contrary to the UN Convention. During the General Assembly, EDF and its members unanimously adopted a resolution calling for the establishment of a Directorate under the Commission's Secretariat-General to lead the EU's implementation of the CRPD. This focal point should be accompanied by focal points in every relevant DG of the European Commission, and in every EU institution.

RESOLUTION FOR THE IMMEDIATE RATIFICATION OF THE MARRAKESH TREATY

EDF General Assembly adopted also unanimously a resolution calling on the European Commission, the EU council, and all governments throughout the European Union to ratify without any further delay the Marrakesh treaty to improve access to information for persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » Ετήσια Γενική Συνέλευση EDF: Προωθώντας τα δικαιώματα των ΑμεΑ στην Ευρώπη
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis