Αρ. Πρωτ.: 2616

Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στην Κέρκυρα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014 - 2020, στην Κέρκυρα, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης ήταν η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Ελλάδας για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, οι οποίες προβλέπονται από τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα Ε.Π. στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνάντηση απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Απασχόλησης, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού Αλέξανδρος Μιχαλάς, ο κ. Πέτρος Οικονόμου, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων και ο κ. Σπύρος Ζουμπουλίδης, Μέλος Γενικού Συμβουλίου Ε.Σ.Α.μεΑ.
Τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα ως βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας παρουσίασε η κ. Μαρίλυ Χριστοφή, εμπειρογνώμονας Προσβασιμότητας & συνεργάτιδα Ε.Σ.Α.μεΑ.

Την παρουσίαση των προβλέψεων για την αναπηρία (μη διάκριση/προσβασιμότητα) στο Ε.Π., στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π., στις Περιφερειακές Στρατηγικές και στην Στρατηγική Επικοινωνίας έκανε ο κ. Γιώργος Φελούκας, Στέλεχος ΕΥΔ.

Στο πάνελ ήταν οι κ.κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Ανδρέας Σκούπουρας, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κέρκυρας, Γιώργος Φελούκας - Βανέσσα Λινάρδου, Ε.Υ.Δ. και Μαρίλυ Χριστοφή - Δημήτρης Λογαράς, Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ομιλία με τίτλο «α) Κριτήριο Αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» - Χρήση του Παραρτήματος ΙΙ, β) Κριτήριο Αξιολόγησης για τη "Μη διάκριση λόγω αναπηρίας" γ) Στρατηγική επικοινωνίας του ΕΣΠΑ» πραγματοποίησε η κ. Βανέσσα Λινάρδου, Στέλεχος ΕΥΔ.

Για την παρουσίαση του κύκλου ζωής έργων και σταδίων ελέγχου μίλησαν η κ. Αγγελική Αυλωνίτου, Στέλεχος Μονάδας Β1 και ο κ. Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Προϊστάμενος Μονάδας Β2.

Τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των δικαιούχων, των στελεχών της Ε.Σ.Α.μεΑ. και της ΕΥΔ.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή