Αρ. Πρωτ.: 2732

Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Αθήνα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Αθήνα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης ήταν η ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών των ΕΥΔ, των επιτελικών φορέων αλλά και των δυνητικών δικαιούχων αναφορικά με:

α) τον σχεδιασμό και την ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014 - 2020 στοχευμένων δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την άρση της διάκρισης σε βάρος τους (απλής ή/και πολλαπλής), τη βελτίωση της προσβασιμότητας υποδομών/υπηρεσιών (φυσικών και ηλεκτρονικών) σε αυτά, την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους, τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από την ιδρυματική φροντίδα στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα.

β) την οριζόντια ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, στη βάση των απαιτήσεων των Κανονισμών των ΕΔΕΤ της νέας προγραμματικής περιόδου καθώς και των απαιτήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που συνδέονται άμεσα με την Αιρεσιμότητα 3 «Αναπηρία».

Στη συνάντηση απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εκ μέρους του κ. Δημήτρη Ιακωβίδη, Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) η κ. Νατάσα Ζαρκοπούλου και εκ μέρους του κ. Δημήτρη Φακίτσα, Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), η κ. Εύη Κυριακίδου.

Η κ. Μαρίλυ Χριστοφή, εμπειρογνώμονας Προσβασιμότητας & συνεργάτιδα Ε.Σ.Α.μεΑ., παρουσίασε τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα ως βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας.

Η παρουσίαση των προβλέψεων για την αναπηρία στα Τομεακά Ε.Π. και στην εξειδίκευση εφαρμογής τους πραγματοποιήθηκε ως εξής: ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»: Ευγενία Ρίγγα, Στέλεχος Μονάδας Α1 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»: Αθανάσιος Μαντζώρος, Προϊστάμενος Μονάδας ΑΜ2 ΕΥΔ, Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα: Αμαλία Καψάλα, Στέλεχος Μονάδας Α2 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δικαιούχων, των στελεχών της Ε.Σ.Α.μεΑ. και της ΕΥΔ.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή