Αρ. Πρωτ.: 1054

ΕΣΑμεΑ και ΟΙΕΛΕ για το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας και την ιδιωτική εκπαίδευση

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Ιουλίου μεταξύ του προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) Ιωάννη Βαρδακαστάνη και του προέδρου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) Μιχάλη Κουρουτό και τον αντιπρόεδρο Αλέξανδρο Γούλα. Οι παριστάμενοι εξέφρασαν από κοινού την ικανοποίησή τους για τη συμπερίληψη της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 71 του Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», που αναφέρει:

«2. α) Στο άρθρο 16 του ν. 682/1977 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
"7. Στα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξαιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους"».
Αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον υπουργό Παιδείας η παρακάτω προσθήκη στην εν λόγω διάταξη, προκειμένου να τύχει πλήρους εφαρμογής.
Η προτεινόμενη προσθήκη έχει ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από διαβούλευση με την ΟΙΕΛΕ, τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ) και την ΕΣΑμεΑ».
Η επιστολή προς τον υπουργό

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή