Αρ. Πρωτ.: 1565

Προτάσεις στο νομοσχέδιο του Ναυτιλίας

Νησιώτες ΑμεΑ, προσβασιμότητα ναυτιλιακών γραμμών

Επιστολή προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής απευθύνει η ΕΣΑμεΑ, αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Εμπορικής και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

Στις προτάσεις της περιλαμβάνονται η προστασία των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία (άρθρο 27), η υποχρεωτικότητα του κριτηρίου της προσβασιμότητας στις προγραμματικές συμβάσεις (άρθρο 76) και η εκπαίδευση στελεχών σε παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (άρθρο 79).
Παράλληλα προτείνεται η παροχή έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, αντί του 80% που ισχύει σήμερα. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία την προσθήκη του παραπάνω μέτρου, με στόχο την υποστήριξη των νησιωτών με αναπηρία που, αν και επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, για λόγους απουσίας υποδομών και υπηρεσιών υγείας αλλά και προσβασιμότητας στα νησιά τους αναγκάζονται να μετακινούνται συχνότερα από κάθε άλλο σε μεγαλύτερα νησιά και την ενδοχώρα.
Η επιστολή με τις προτάσεις αναλυτικά.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή