Αρ. Πρωτ.: 213

Ασφαλείς μόνιμες εργασιακές σχέσεις για το προσωπικό των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Επιστολή με αποδέκτες τα υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, προωθώντας το δίκαιο αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να συμπεριλάβει η Κυβέρνηση στον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2019 τις θέσεις εργασίας του προσωπικού σε αυτές τις δομές.

Τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ συνιστούν έναν από τους πιο πρωτοποριακούς θεσμούς της χώρας, και μοναδικό σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων των ατόμων με αναπηρία με αναπηρία όσο και των οικογενειών τους καθώς:
-προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ορίζει (βλ. άρθρο 19), την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο,
-υποστηρίζουν τις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία,
-ενισχύουν το εισόδημα των νοικοκυριών με άτομα με αναπηρία, αφενός απελευθερώνοντας από τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία μέλη αυτών των νοικοκυριών που επιθυμούν να εργαστούν, αφετέρου απαλλάσσοντας τα συγκεκριμένα νοικοκυριά από μια δυσβάσταχτη δαπάνη που θα απαιτούνταν για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.
Η θωράκιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα αυτών των δομών θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω σταθερής και εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία τους σε συνδυασμό με ασφαλείς, μόνιμες εργασιακές σχέσεις του προσωπικού τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή