Αρ. Πρωτ.: 663

Συνάντηση Εταίρων στο πλαίσιο του έργου ALL IN! - ERASMUS+

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 4 και 5 Απριλίου 2019 η 2η συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme Key Action 2, όπου η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Εταίρος) σε συνεργασία με την FAR - The Federation for Accessibility of Romania (Επικεφαλής Εταίρος) και άλλους τέσσερις (4) Ευρωπαϊκούς Εταίρους, έχουν αναλάβει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: "ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship" «Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία μέσω της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»), με διακριτικό τίτλο ALL IN!2ABILITIES.

Η 2η συνάντηση εταίρων πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην πορεία εξέλιξης του έργου, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών και των δυσκολιών του. Οι εμπλεκόμενοι εταίροι παρουσίασαν τις επόμενες δράσεις τους και έκαναν αναφορά στις μέχρι σήμερα δραστηριότητές τους. Συζητήθηκε και αναδιαμορφώθηκε το πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις συλλογικές διαδικασίες επίτευξης των στόχων. Ολοκληρώνοντας, οι συμμετέχοντες εταίροι από Ελλάδα, Ρουμανία, Βέλγιο, Ισπανία και Γαλλία όρισαν την επόμενη συνάντησή τους στην πόλη της Μαλάγας το Σεπτέμβριο.
Φωτογραφίες στο fb της ΕΣΑμεΑ.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή