Αρ. Πρωτ.: 1476

Ι. Βαρδακαστάνης στον ΥΠΕΣ Π. Θεοδωρικάκο για ψήφο ΑμεΑ, εργασιακά Δημοσίου κλπ.

Συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο είχε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου ο πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος που αφορούν στο υπουργείο Εσωτερικών, με πρώτο θέμα το δικαίωμα της ψήφου σε όλα τα άτομα με αναπηρία. Στη συνάντηση συμμετείχε και η γ. γραμμ. ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα. κ. Χαραλαμπογιάννη.

Πολύ σοβαρό είναι το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία που έχουν υποβληθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, είτε ζουν σε ιδρύματα είτε σε δομές ανοιχτής φροντίδας είτε στην οικογένεια, χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Ακόμη όμως και τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία που δεν έχουν απωλέσει τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα και ζουν σε ιδρύματα, δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα διότι αφενός δεν υπάρχει πρόνοια για τη μεταφορά τους σε προσβάσιμα εκλογικά κέντρα/τμήματα, αφετέρου δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν εντός του ιδρύματος καθώς η κάλπη δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός εκλογικού τμήματος.

Παράλληλα, τα εκλογικά κέντρα είναι συνήθως μη προσβάσιμα στα άτομα με κινητική αναπηρία, τα προεκλογικά προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και το έντυπο εκλογικό υλικό δεν διατίθενται σε προσβάσιμες μορφές (π.χ. σε Braille ή μεγάλους χαρακτήρες, σε μορφές εύκολες για ανάγνωση -easy-to-read- κ.λπ.), δεν υπάρχουν διερμηνείς νοηματικής γλώσσας και δεν διασφαλίζεται το απόρρητο της ψήφου. Επίσης, στις πολιτικές συζητήσεις και συνεντεύξεις εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν χώρα στα τηλεοπτικά μέσα δεν προβλέπεται διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα ή υποτιτλισμός.

Όλα τα παραπάνω είναι αντίθετα τόσο με το Σύνταγμα της χώρας όσο και με το άρθρο 29 «Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρας μας κύρωσε με τον ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο.

Εκτός από το δικαίωμα της ψήφου, ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέθεσε και μια ακόμη σειρά αιτημάτων:

  • τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012) σε τοπικό επίπεδο
  • τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υποδομές/ υπηρεσίες/ πολιτικές/ διαδικασίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • την ισότιμη αντιμετώπιση και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων με αναπηρία στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού
  • την οριζόντια συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, διοικητικές διαδικασίες, δράσεις, μέτρα και προγράμματα του υπουργείου για την πλήρη ένταξη του δικαιωματικού μοντέλου της αναπηρίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και όλη την επικράτεια,
  • θέματα για τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 καθώς και θέματα υλοποίησης του 2643/1998
  • σχετικά με τις κοινωνικές συνεργασίες Ο.Τ.Α. με την Ε.Σ.Α.μεΑ..

Ο κ. Θεοδωρικάκος από την πλευρά του ανέφερε ότι, ειδικά για το δικαίωμα της ψήφου για όλα τα άτομα με αναπηρία, θα φροντίσει τα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου, που αφορούν κυρίως σε θέματα προσβασιμότητας. Αναφορικά με την δικαιοπρακτική ικανότητα τόνισε ότι είναι θέμα υπ. Δικαιοσύνης.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ετοιμάζει παρέμβαση και στο υπουργείο Δικαιοσύνης για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα.

Γενικότερα ο υπουργός τόνισε ότι η προσβασιμότητα είναι μέσα στις προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών, σε σχέση με τα εργασιακά τόνισε ότι θα υπάρξει συνεργασία με την γ. γραμμ. ανθρώπινου δυναμικού δημόσιο υ τομέα. κ. Χαραλαμπογιάννη, ενώ για τις συνεργασίες των Δήμων με την Ε.Σ.Α.μεΑ. δήλωσε ότι θα αντιμετωπισθεί στο ο επόμενο νομοσχέδιο που θα καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα υπάρχει στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς με την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή