Αρ. Πρωτ.: 1559

Ο Ι. Βαρδακαστάνης με τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Antti Rinne

Τον πρωθυπουργό της Φιλανδίας Antti Rinne συνάντησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και του Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία Φιλανδίας. Η Φινλανδία έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε στον πρωθυπουργό τη σημασία για την επίτευξη ίσων δικαιωμάτων των 100 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, ενώ παράλληλα τον ενημέρωσε για τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, μεταξύ των οποίων:
• Η επίτευξη της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ιδίως εξασφάλιση ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ορίσει το κεντρικό σημείο της Σύμβασης.
• Η εξασφάλιση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ατζέντας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μετά το 2020.
• Η σημασία της Φινλανδίας ως ηγέτιδας για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία, στην ανθρωπιστική δράση και στη διεθνή συνεργασία και στην προώθηση μιας ισχυρής προσέγγισης διεθνούς συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς σε επίπεδο ΕΕ
• Η σημασία μιας φιλόδοξης εφαρμογής των νόμων για την προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα και της εφαρμογής της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό.
• Η σημασία της εφαρμογής του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ και η άρση όλων των εμποδίων στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης κονδυλίων της ΕΕ - ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.
Με το πέρας της συνάντησης ο κ. Βαρδακαστάνης δήλωσε: «Η Φινλανδία θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης σε πολλούς τομείς που αφορούν κοινωνικά ζητήματα. Ελπίζουμε να προστεθεί και η αναπηρία σε αυτή τη λίστα στο εγγύς μέλλον».
Ο Σάρι Κόκκο, Πρόεδρος του φινλανδικού φόρουμ για τα άτομα με αναπηρία πρόσθεσε: «Είναι ζωτικής σημασίας να βελτιώσουμε την απασχόληση και να αυξήσουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε πραγματικές θέσεις εργασίας, μισθωτές θέσεις απασχόλησης που ταιριάζουν με τις δεξιότητες, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό μας».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή