Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 646

Σε καμία περίπτωση κάμερες στα σχολεία

Σφοδρή αντίδραση έχει προκαλέσει η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με την οποία θα πραγματοποιείται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος στην τάξη στο όνομα της παρακολούθησής του από τους μαθητές που δεν θα έρχονται στο σχολείο. Κάτι που αρνούνται οι εκπαιδευτικοί για πολλαπλούς παιδαγωγικούς και άλλους λόγους, ζητήματα προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών και που απαγορεύεται από το μέχρι τώρα νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΕΣΑμεΑ τονίζει την πλήρη αντίθεσή της με το παραπάνω μέτρο, είτε πρόκειται για σχολεία γενικής εκπαίδευσης είτε για τα ειδικά- όποτε και αν αυτά ανοίξουν.
Η λειτουργία των καμερών στα σχολεία είναι παράνομη, βάσει, μεταξύ άλλων, της οδηγίας 1122/2000 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του άρθρου 2. α΄ του Ν. 2472/1997, του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Ταυτόχρονα και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναφέρει:
- Άρθρο 7: 3.Τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους για όλα τα θέματα που τα αφορούν, σύμφωνα με την ηλικία τους και το βαθμό ωριμότητας τους, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά, και τους παρέχεται η ανάλογη βοήθεια για την αναπηρία και την ηλικία τους, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν αυτό το δικαίωμα.
- Άρθρο 24: τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ένα σύστημα ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και δια βίου μάθηση που αποσκοπεί: (α) στην πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων και την αίσθηση αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, και την ενίσχυση του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου ,τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη ποικιλομορφία, β)στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και της δημιουργικότητας των ΑμεΑ, όπως επίσης και των διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων, στο μέγιστο βαθμό,
Η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για ζωντανή μετάδοση μαθήματος από την τάξη για τους απόντες λειτουργεί σε επίπεδο Big Brother και καταστρατηγεί όλα τα ανωτέρω, καθώς αυτή οδηγεί στην απώλεια της απαιτούμενης ιδιωτικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την προστασία της αξιοπρέπειας των μαθητών και για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Η σχολική αίθουσα πρέπει να είναι χώρος απαραβίαστος, ανήκει στην κοινότητα της τάξης και δεν μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται. Τα παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης έρχονται συχνά αντιμέτωπα με καταστάσεις bullying, καταστάσεις που είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν με τη βιντεοσκόπηση, όπως και οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία.
Η ΕΣΑμεΑ δεν είναι καθόλου αντίθετη με την τηλε-εκπαίδευση, αντιθέτως την υποστηρίζει θερμά ώστε κανένα παιδί να μην μείνει πίσω στην εκπαίδευσή του για λόγους υγείας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που γίνεται η τηλε-εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών με αναπηρία, να πληροί όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας και για τους μαθητές/μαθήτριες, αλλά και για τους καθηγητές/καθηγήτριες με αναπηρία.
Η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους, με ηχητική περιγραφή, υπότιτλους, διερμηνεία στη νοηματική, easy to read λύσεις κλπ., είναι η λύση σε αυτό, και όχι η βιντεοσκόπηση, που καταπατά την αξιοπρέπεια εκπαιδευτικών και μαθητών στην τάξη.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » Σε καμία περίπτωση κάμερες στα σχολεία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis