Αρ. Πρωτ.: 1130

Θετική εξέλιξη η τροπολογία για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, δεν καλύπτει όμως όλους

Ψηφίστηκε μεν η τροπολογία για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών με αναπηρία και των εκπαιδευτικών γονέων παιδιών με αναπηρία, χωρίς τις απαραίτητες αλλαγές δε που πρόκρινε η ΕΣΑμεΑ με την επιστολή που είχε στείλει στα μέλη της της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (επιστολή απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στους βουλευτές).

Η επίμαχη διάταξη: «Οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, κατόπιν προσκόµισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω Π.Δ., οι παθήσεις που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης είναι οι εξής:
«Τα μέλη του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn»
«Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που τα ίδια ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AΙDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο, νόσο του Grohn».
Η ΕΣΑμεΑ ζητούσε να τροποποιηθούν τα ποσοστά αναπηρίας τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ή τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία, όσο και για τους γονείς τέκνων με αναπηρία, ή συζύγους αυτών στο 50%, όπως εξάλλου ισχύει και για τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών με αναπηρία, όπως αναφέρεται στην παρ. γ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, ώστε να μην μείνουν εκτός επαγγελματικής ένταξης οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και όσοι έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες, σύμφωνα με όσα η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας ορίζουν.
Εδώ και χρόνια η ΕΣΑμεΑ ζητά τα ανωτέρω ΠΔ να αλλάξουν και να συμπληρωθούν, καθώς δεν περιέχουν συγκεκριμένες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες έχουν ήδη αναγνωρισθεί από το ΚΕΣΥ.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή