Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 516

Οι προτάσεις των ευρωπαίων με αναπηρία για το Σχέδιο Συμπερασμάτων για τη νέα Στρατηγική για την αναπηρία στον Κ. Χατζηδάκη

Τις προτάσεις του εθνικού και ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος επί του σχεδίου των Συμπερασμάτων της Πορτογαλικής Προεδρίας για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κοινοποιεί με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ στον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη, που θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων όπου το Σχέδιο θα ψηφιστεί.

Τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς θα καθοδηγήσουν τις εργασίες του Συμβουλίου επί της Στρατηγικής για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα συμπεράσματα θα εγκριθούν επίσημα σε συνεδρίαση του Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων στις 14-15 Ιουνίου 2021.
Το εθνικό αναπηρικό κίνημα συμφωνεί πλήρως με τις προτάσεις του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Πρόκειται για προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο των συμπερασμάτων προκειμένου η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία να συμβάλλει πραγματικά στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ.
Οι προτάσεις επισημαίνουν ότι το Συμβούλιο πρέπει:
- Να ορίσει και να γνωστοποιήσει τον Συντονιστή για την Αναπηρία που προβλέπεται στη νέα Στρατηγική.
- Να συμμετέχει ως μέλος στην Πλατφόρμα για την αναπηρία.
- Να ζητήσει τη σύσταση Μονάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού της Σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ (η εν λόγω Μονάδα εξακολουθεί να μην αναφέρεται στη Στρατηγική). Δίχως ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους εντός της Επιτροπής, ή τη δημιουργία ενός ισχυρού και με επιρροή Σημείου Αναφοράς για τη Σύμβαση, είναι δύσκολο να επιτευχθεί η εφαρμογή της Στρατηγικής.
- Να ζητήσει τη θέσπιση ενός διοργανικού συντονιστικού μηχανισμού μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα μπορούσε να ξεκινήσει με συνεδρίαση των Προέδρων αυτών των τριών θεσμικών οργάνων προκειμένου να συζητήσουν στο υψηλότερο επίπεδο τις δράσεις σε θέματα αναπηρίας και να δεσμευτούν επί αυτών.
- Να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες της με το Συμβούλιο προκειμένου να ενημερώσει τη δήλωση αρμοδιοτήτων της ΕΕ με θέματα που διέπονται από τη Σύμβαση, όπως άλλωστε συνέστησε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αναπηρία το 2015, και έχει συμπεριληφθεί στη νέα Στρατηγική.
- Να δεσμευτεί επί της παρακολούθησης δράσεων των κρατών μελών που αποτελούν μέρος της νέας Στρατηγικής -ιδίως για την ανάγκη θέσπισης οριζόντιας νομοθεσίας κατά των διακρίσεων που θα προστατεύει τα άτομα με αναπηρία σε κάθε τομέα της ζωής.
- Να δώσει προτεραιότητα στο δικαίωμα ψήφου και στην πολιτική συμμετοχή στις επόμενες εκλογές της ΕΕ, και να δεσμευτεί να υιοθετήσει αλλαγές στο εκλογικό δίκαιο της ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος.
- Να ανακοινώσει εμβληματικές πρωτοβουλίες, παρέχοντας διευκρινήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα του Συμβουλίου για την υποστήριξη της εφαρμογής αυτών των πρωτοβουλιών.
- Να απαιτήσει ένα εξωτερικό σχέδιο δράσης για την αναπηρία που θα καθοδηγήσει το έργο της ΕΕ στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και θα υποστηρίξει την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » Οι προτάσεις των ευρωπαίων με αναπηρία για το Σχέδιο Συμπερασμάτων για τη νέα Στρατηγική για την αναπηρία στον Κ. Χατζηδάκη
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis