Αρ. Πρωτ.: 731

Στη Σύνοδο Κορυφή για την Προσβασιμότητα (European Accessibility Summit) ο Ι. Βαρδακαστάνης

Στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής για την Προσβασιμότητα (1-2 Ιουνίου), που συνδιοργάνωσαν Microsoft και EDF μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Παρόντες διαδικτυακά ήταν εκατοντάδες εκπρόσωποι εταιρειών και αναπηρικών οργανώσεων, ενώ τη Σύνοδο τίμησε με την παρουσία της η Επίτροπος Ισότητας της ΕΕ Helena Dalli.

Το κείμενο της ομιλίας του κ. Βαρδακαστάνη:
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτήν τη Σύνοδο Κορυφής για την Προσβασιμότητα που διοργανώθηκε από τη Microsoft και το EDF, που θα εξετάσει το ρόλο των προσβάσιμων τεχνολογιών στη διευκόλυνση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και τη Microsoft που κατέστησαν δυνατή αυτήν την εκδήλωση σε συνεργασία με εμάς.
Για όσους από εσάς ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι με το EDF, είμαστε μια οργάνωση υπεράσπισης – ομπρέλα περίπου 100 οργανώσεων ατόμων με αναπηρία οι οποίες υπερασπίζονται τα συμφέροντα άνω των 100 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Το έργο μας στοχεύει στην πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.
Όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες είναι διαθέσιμες, προσιτές και προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία Εάν πληρείται αυτή η τριπλή προϋπόθεση, τα άτομα με αναπηρία είναι οι πρώτοι που υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, γιατί με αυτές μπορούμε να ξεπεράσουμε μερικά από τα εμπόδια που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. Οι προσβάσιμες τεχνολογίες υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωσή μας και μας δίνουν ίσες ευκαιρίες να εργαζόμαστε ισότιμα με τους άλλους.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Σύμβαση αναγνωρίζει τις προσβάσιμες τεχνολογίες ως δικαίωμα στο άρθρο 9 σχετικά με την προσβασιμότητα, η οποία πρέπει να διασφαλίζεται από τα Κράτη Μέρη. Οι προσβάσιμες τεχνολογίες είναι επίσης θεμελιώδεις για την υλοποίηση του άρθρου 27 της Σύμβασης σχετικά με το δικαίωμα στην εργασία και την απασχόληση και θα καταστούν ακόμη πιο ζωτικής σημασίας στις μελλοντικές θέσεις εργασίας.
Έχοντας τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτή η Σύνοδος Κορυφής είναι μια ευκαιρία για εμάς να συζητήσουμε και να μοιραστούμε συγκεκριμένες επιχειρηματικές καινοτομίες, ιστορίες εργαζομένων, θέματα προσβασιμότητας σε διαδικτυακή εργασία, εκπαίδευση, επιδείξεις νέων τεχνολογιών και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.
Ο τελευταίος χρόνος έχει δημιουργήσει μια απρόβλεπτη αναστάτωση στον τρόπο που λειτουργούμε ως κοινωνίες, επικοινωνούμε, αλληλεπιδρούμε, μελετάμε, εργαζόμαστε και περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας ως άτομα. Φυσικά, αναφέρομαι στον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και ιδιαίτερα στην προκύπτουσα υπερ-ψηφιοποίηση που έχουμε παρατηρήσει. Φυσικά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την επιτάχυνση που θα μας επιτρέψει να είμαστε ακόμη πιο συνδεδεμένοι από πριν. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι οι νέες και γρήγορες τάσεις στην ψηφιοποίηση κινδυνεύουν επίσης να αφήσουν πολλούς ανθρώπους πίσω εάν αυτά τα άτομα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία νέων λύσεων. Για πολλά άτομα με αναπηρία, η έλλειψη ψηφιακών τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας σήμαινε ότι δεν ήταν σε θέση να επωφεληθούν από δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε ισότιμη βάση με άλλους, να μην είναι σε θέση να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να συνδεθούν με τα αγαπημένα τους άτομα λόγω έλλειψης πρόσβασης. Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε επίσης τη μεγάλη σημασία της εφαρμογής της προσβασιμότητας ως βασικής πτυχής της ψηφιακής καινοτομίας. Αυτό είναι σημαντικό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία ωφελεί όλα τα μέλη της κοινωνίας εξίσου και αποφεύγουμε να αφήνουμε τους ανθρώπους εκτός ή αυξάνουμε ανισότητες.
Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η οδηγία της ΕΕ για την ισότητα στην απασχόληση απαγορεύει τις διακρίσεις στην εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση λόγω αναπηρίας. Περιγράφει επίσης ότι η απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση περιλαμβάνει την ανάγκη παροχής εύλογης στέγασης στον χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους που την χρειάζονται. Στην πραγματικότητα, τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να μην έχουν το ίδιο δικαίωμα στην απασχόληση λόγω των εμποδίων προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εμποδίων, και πολύ συχνά αρνούνται τα εύλογα καταλύματα που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΕ που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες έδειξαν ότι κατά μέσο όρο, μόνο το 50,8% των ατόμων με αναπηρία βρίσκονταν σε απασχόληση, σε σύγκριση με το 74,8% για τα άτομα χωρίς αναπηρία. Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία πριν από την πανδημία COVID-19, πράγμα που σημαίνει ότι τα τρέχοντα στοιχεία είναι πιθανό να είναι πολύ χειρότερα.
Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ορισμένες θετικές τάσεις. Ανέφερα ήδη τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία περιέχει μια εμβληματική πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, τόσο όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης όσο και την ποιότητα της απασχόλησής τους. Προβλέπει επίσης μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία: το κέντρο προσφυγής της AccessibleEU που θα στοχεύει στην αύξηση της συνοχής στις πολιτικές προσβασιμότητας και στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα αποτελεί νόμο ορόσημο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις προσβασιμότητας για τις οποίες η κοινότητα των ατόμων με αναπηρία έχει κάνει εκστρατεία για πάνω από μια δεκαετία.
Λαμβάνοντας υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό που υποστηρίζεται από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη, πιστεύουμε ότι εάν οι δημόσιες αρχές και οι προγραμματιστές συνειδητοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των προσβάσιμων τεχνολογιών για τα άτομα με αναπηρία, η ανοιχτή αγορά θα είναι πιο συμπεριληπτική για εμάς. Εάν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του Νόμου για την Προσβασιμότητα, εάν επενδύουν στις ψηφιακές δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσουμε κινητήρια δύναμη στο μέλλον της εργασίας.
Πολλές από τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής είναι ήδη ηγέτες στην εξασφάλιση προσβάσιμης και χωρίς αποκλεισμούς απασχόλησης για άτομα με αναπηρία. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διαδώσουμε τη λέξη: η διασφάλιση της προσβασιμότητας δεν είναι μόνο μια νομική υποχρέωση, αλλά και μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε ένα πιο διαφορετικό εργατικό δυναμικό που θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.
Ανυπομονώ να ακούσω για τις καλές πρακτικές και τις καινοτόμες λύσεις των συμμετεχόντων στη Σύνοδο, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα παρακινήσουν περισσότερους οργανισμούς και επιχειρήσεις να ακολουθήσουν με παρόμοιο πνεύμα.
Εύχομαι σε όλους ενδιαφέρουσες και εμπνευσμένες συζητήσεις αυτές τις δύο μέρες.
Και τώρα είναι χαρά μου να συστήσω τον κύριο ομιλητή μας, την Επίτροπο για την Ισότητα, Helena Dalli. Αγαπητή Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή