Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 200

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΚΕΔΕ - ΕΣΑμεΑ - Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για τις Συμπεριληπτικές Πόλεις

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε σήμερα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Σταμάτης και ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία Γιάννης Βαρδακαστάνης, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και της  Υφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου.

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι:
α. η διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές, δράσεις, μέτρα, προγράμματα και Σχέδια δράσης των Δήμων μέσω:
i) της ενσωμάτωσης σε αυτά των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού»,
ii) της παροχής ενημέρωσης και κατάρτισης στο στελεχιακό δυναμικό τους, καθώς και στους τοπικούς επιχειρηματίες και εν γένει στους δημότες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
iii) της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων σχετικής αξιολόγησης των πολιτικών, δράσεων, μέτρων προγραμμάτων κ.λπ. αυτών στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
β. ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς αρμοδιότητας των Δήμων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
γ. η καθιέρωση διαρκούς θεσμικής διαβούλευσης των Δήμων με το εθνικό αναπηρικό κίνημα, όπως επιτάσσει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Οι δράσεις που θα αναληφθούν αφορούν, ενδεικτικά, τους κάτωθι τομείς:
• Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας,
• βελτίωση της προσβασιμότητας του φυσικού, δομημένου και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος,
• παροχή υπηρεσιών που καταπολεμούν τη φτώχεια, προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση, την κοινωνική ένταξη και την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
• διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας,
• βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης πολιτικής προστασίας στους πολίτες με αναπηρία.
Ο σκοπός της εν λόγω συνεργασίας είναι η σταδιακή επίτευξη της πλήρους και ισότιμης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ΑμεΑ σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η εμπλοκή και κινητοποίηση τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και της τοπικής κοινωνίας. Οι δράσεις που θα αναληφθούν θα εξασφαλίσουν διασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους αυτονομία, θα επιτρέψουν την ισότιμη συμμετοχή τους άσκηση των δικαιωμάτων τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και θα τους εξασφαλίσουν καθολικά την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση βάση ισότιμα με τους άλλους πολίτες. Απώτερος σκοπός είναι να αρθούν όλα τα εμπόδια που καθημερινά αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους στην καθημερινότητά τους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και όλων των ανθρώπινων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα έχει διάρκεια μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ της ΚΕΔΕ και με δυνατότητα ανανέωσης από το επόμενο, έχει κοινωφελή και αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν περιέχει οικονομικό αντικείμενο.
Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου επίσης παρέστησαν οι: Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ Γιάννης Καραγιάννης, η Β' Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Μαρίλυ Χριστοφή (ως εκπρόσωπος του Προέδρου κ. Στεφανίδη), η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Πολιτικών της Τ.Α. της ΚΕΔΕ Χρύσα Μανάρα, το μέλος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας και στέλεχος της ΚΕΔΕ Γεράσιμος Φεσσιάν, ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ Βασίλης Κούτσιανος, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ Γιάννης Μοσχολιός και η Εβελίνα Καλλιμάνη, στέλεχος της ΕΣΑμεΑ.

OPP 2026

OPP 2079

OPP 2123

OPP 2146

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΚΕΔΕ - ΕΣΑμεΑ - Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για τις Συμπεριληπτικές Πόλεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis