Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 2469

""Για τα δικαιώματα των ΑμεΑ στη Γενεύη ο Ι. Βαρδακαστάνης Ομιλία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ" "

Στην 26η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη μίλησε σήμερα το πρωί (Τετάρτη 25 Ιουνίου) ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της IDA.

Η Σύνοδος λαμβάνει χώρα στο Palais des Nations. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το όργανο του ΟΗΕ υπεύθυνο για την ενίσχυση της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 
Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του κ. Βαρδακαστάνη στα ελληνικά: 
 
«Από την έγκριση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD), οργανώσεις, συμβαλλόμενα κράτη, υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλοι έχουν από κοινού καταφέρει να εισαγάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ημερήσια διάταξη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 32 της CRPD και μετά από σχετική νομολογία από την επιτροπή του ΟΗΕ για την CRPD, υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στην τεχνική συνεργασία για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. 
 
Η ποικιλομορφία των συστάσεων της επιτροπής CRPD μέχρι σήμερα δείχνει την ανάγκη οι χώρες με χαμηλό, μεσαίο, αλλά και υψηλό εισόδημα να προωθήσουν πιο ενεργά τη στροφή προς την απαγόρευση των διακρίσεων και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο θέμα οικονομικών πόρων, έχει επίσης να κάνει πάρα πολύ με το σχεδιασμό, με την κοινωνική καινοτομία και με την ετοιμότητα των κατεστημένων συστημάτων να αλλάξουν. Καλές πρακτικές και διδάγματα μπορούν να προέλθουν από οπουδήποτε. Εν προκειμένω, οι ανταλλαγές μεταξύ των χωρών και η συγκριτική συλλογή δεδομένων στην Ασία και τον Ειρηνικό μέσω της ESCAP του ΟΗΕ (Economic and Social Commission of Asia and the Pacific) είναι ενδιαφέροντα παραδείγματα συνεργασίας που θα πρέπει να εμπνέουν άλλες περιφέρειες.
 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων που έχουν παραμεληθεί σχεδόν παντού, όπως η στήριξη για την ένταξη των τυφλοκωφών ή των ατόμων με νοητική αναπηρία ή η εναλλακτική στήριξη για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα θα απαιτούν κοινωνική καινοτομία και τη μάθηση μέσω ομοτίμων. Θα χρειαστούν δημιουργικές και φιλόδοξες περιφερειακές συνεργασίες σε ορισμένους τομείς, όπως συνέβη με τα μικρά νησιά κράτη του Ειρηνικού.
 
Σε διεθνές επίπεδο, έχουν γίνει ορισμένες προσπάθειες για την τεχνική συνεργασία, όπως του ΠΟΥ και της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Παγκόσμια Έκθεση για την Αναπηρία, η εν εξελίξει συνεργασία για τη συλλογή δεδομένων και στατιστικών, το έργο της UNICEF για τα παιδιά με αναπηρία, την υποστήριξη του OHCHR για τη νομοθετική εναρμόνιση, η Ομάδα Αναπηρίας και επιχειρηματικού δικτύου του ILO, η προώθηση της πρόσβασης στις ΤΠΕ για άτομα με αναπηρίες από την ITU. Επιπλέον, η εταιρική σχέση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έχει δημιουργηθεί για να στηρίξει τον συντονισμό και την ένταξη στο έργο των οργανώσεων του ΟΗΕ σε επίπεδο χώρας. Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ικανοποιητικά μέτρα, όπως η Αυστραλία σχετικά με την Ανάπτυξη δίχως αποκλεισμούς και Αναπηρία και της Γερμανίας για την Κοινωνική Προστασία χωρίς αποκλεισμούς, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπεριέλαβε πρόσφατα τη CRPD ως μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και για την αναπτυξιακή συνεργασία.
 
Παρά αυτές τις προσπάθειες, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο κενό όσον αφορά τους τεχνικούς πόρους συμβατούς με την CRPD που θα στηρίζουν την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων σε όλους τους τομείς για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία.
 
Ένας από τους περιορισμούς είναι ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δεν επωφελούνται από την προσοχή και το έργο ενός εξειδικευμένου οργανισμού, όπως είναι η UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού. Ενώ η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας έχει νόημα, η τεχνική συνεργασία ως προϋπόθεση για την ένταξη, όπως, η συνολική πολιτική της προσβασιμότητας, η ανάπτυξη των υπηρεσιών υποστήριξης, ή ένας συμβατός προϋπολογισμός για την CRPD χάνονται μεταξύ των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών όπως χάνονται μεταξύ των υπουργείων στις περισσότερες χώρες. Έχοντας επίγνωση των σημερινών περιορισμών στους πόρους στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που αποτρέπει, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τη δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας, ζητούμε την ενίσχυση της Σύμπραξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για να συνεχίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών και να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα οριζόντια θέματα. Χρειαζόμαστε περισσότερες οδηγίες εκπαίδευσης, συλλογής ορθών πρακτικών, συγκριτική ανάλυση της πολιτικής, της κατάρτισης των εκπαιδευτών και των εμπειρογνωμόνων σε πολλούς τομείς προκειμένου να προωθηθεί η κατανόηση της έννοιας της συμμόρφωσης στην CRPD.
 
Μαθαίνοντας από άλλες διαδικασίες, όπως η καταπολέμηση του HIV-AIDS, μια πρακτική και εφικτή προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη περιφερειακών και παγκόσμιων πολυθεματικών συμμαχιών ή μεταξύ των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, των κρατών, των οργανώσεων, των ΜΚΟ, των δωρητριών χωρών και των αναπτυξιακών οργανισμών ενδιαφέρονται να συνεργαστούν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως την κοινωνική προστασία συμβατή με τη CRPD, την οικονομική χειραφέτηση, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ... Για παράδειγμα, η επερχόμενη παγκόσμια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πρόσβαση σε βοηθητικές συσκευές είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός προσπαθώντας να φέρει σε επαφή κράτη, οργανώσεις, ΜΚΟ, τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για κάθε περίπτωση.
 
Θα μπορούσε επίσης να είναι συσπειρώσεις σύμφωνα με τη γεωγραφική εστίαση, όπως η τρέχουσα συνεργασία μεταξύ της Αυστραλίας, των χωρών του Ειρηνικού, στο Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού, το Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία του Ειρηνικού, υπηρεσίες του ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η CBM, που έχουν δημιουργήσει μια πολύ θετική δυναμική.
 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ταϊλάνδης, για την πραγματοποίηση αυτής  της πολύ σημαντικής συνάντησης σήμερα. Ελπίζουμε ότι η ατζέντα για μετά το 2015 θα ενισχύσει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ώστε περισσότεροι πόροι και προσοχή να αφιερωθούν στην αναγκαία τεχνική συνεργασία. Το πεδίο εφαρμογής του έργου είναι τόσο ευρύ. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί από κοινού, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο, έτσι ώστε κάθε χώρα να διαθέσει όλους τους διαθέσιμους πόρους που θα συμβάλλουν στην απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα άτομα με αναπηρία».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » ""Για τα δικαιώματα των ΑμεΑ στη Γενεύη ο Ι. Βαρδακαστάνης Ομιλία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis