Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ως επί το πλείστον ελεύθερη και ανώνυμη. Δηλαδή δεν χρειάζεται εγγραφή και γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, για την αποστολή μηνυμάτων στην Ε.Σ.Α.μεΑ., χρειάζεται από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων, τα οποία χρησιμεύουν κυρίως για λόγους επικοινωνίας.

Τα στοιχεία που απαιτείται να γνωστοποιηθούν είναι τα εξής:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου

Τα δεδομένα αυτά σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέραν της ολοκλήρωσης των συναλλαγών που επιθυμείτε, εκτός κι αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή.

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή