Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

15.12.2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο της Πράξης «Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region » (Ακρωνύμιο: SocialCrafts, Κωδ. 2091), η οποία υλοποιείται μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις α) Σύμβαση Επιδότησης της Πράξης υπ' αρ. Β2.9c.02/31.10.2017, και (β) τo Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφθηκε στις 26.10.2017 μεταξύ των Εταίρων της Πράξης, σύμφωνα με την αριθμό 15/14.12.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της,

ΚΑΛΕΙ

Τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτή/-τριας, για την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος ενημέρωσης και εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη σύγχρονη προσέγγιση για την αναπηρία (πολυδιάστατο μοντέλο), την εισαγωγή σε εφαρμογές των ΤΠΕ, και τη βελτίωση της παραγωγικότητας απασχολούμενων με αναπηρία και λοιπών μεινοεκτούντων ατόμων.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται.

Λόγω τυπογραφικού λάθους στην πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 1791/15.12.2017 επαναλαμβάνεται στο ορθό.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis