Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

18.12.2017: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το Έργου «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων πληροφόρησης, προβολής, συμβουλευτικής και δικτύωσης στους τομείς της αναπηρίας και της χειροτεχνίας»

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων πληροφόρησης, προβολής, συμβουλευτικής και δικτύωσης στους τομείς της αναπηρίας και της χειροτεχνίας» που εντάσσεται στην Πράξη «Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region" με ακρωνύμιο «SocialCrafts» (Reg. No: 2091) στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Διάρκεια του Έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι είκοσι δύο μήνες (22) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Προϋπολογισμός: 53.846,77€ χωρίς ΦΠΑ, 66.770,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis