Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

01.02.2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Διερμηνέα Φαρσί- Job announcement for Farsi Interpreter

Scroll down for english. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) αποτελεί ένα οργανισμό «ομπρέλα» ο οποίος εκπροσωπεί το αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας. Η Ε.Σ.Α.μεΑ,, με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Αριθμός Σύμβασης GRC01/2018/0000000162), υλοποιεί πρόγραμμα με τίτλο "Σχεδιάζοντας Μαζί: Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία".

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) αποτελεί ένα οργανισμό «ομπρέλα» ο οποίος εκπροσωπεί το αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας. Η Ε.Σ.Α.μεΑ,, με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Αριθμός Σύμβασης GRC01/2018/0000000162), υλοποιεί πρόγραμμα με τίτλο "Σχεδιάζοντας Μαζί: Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία".
Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται δράσεις όπως:
- Διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων και παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης και καθοδήγησης σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση και στις οικογένειές τους για επιμέρους ζητήματα που τους απασχολούν, και παραπομπή τους σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
- Συναντήσεις Διαβούλευσης, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους για τον εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών τους και την από κοινού ανεύρεση τρόπων αποτελεσματικότερης κάλυψης αυτών των αναγκών.
- Συνεδρίες Peer Counseling, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ενδυνάμωσή τους από Έλληνες γονείς παιδιών με αναπηρία.

Για την υλοποίηση του προγράμματος η Ε.Σ.Α.μεΑ ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) πρόσφυγα ή αιτών άσυλο με πλήρη απασχόληση. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 μήνες.

Υπό την καθοδήγηση του προσωπικού της Ε.Σ.Α.μεΑ,, τα καθήκοντα του προσληφθέντα θα είναι τα παρακάτω:
- Ενημέρωση των προσφύγων με αναπηρία, μέσω τηλεφώνου και προσωπικών συναντήσεων, αναφορικά με το πρόγραμμα και τους στόχους του και διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των προσφύγων με αναπηρία και του προσωπικού της Ε.Σ.Α.μεΑ. που απασχολείται στο πρόγραμμα.
- Υποστήριξη του προσωπικού της Ε.Σ.Α.μεΑ για την οργάνωση δράσεων που απευθύνονται σε πρόσφυγες με αναπηρία και συμβολή στην υλοποίησή τους.
- Υποστήριξη της τηλεφωνικής υπηρεσίας της Ε.Σ.Α.μεΑ για παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης σε πρόσφυγες με αναπηρία.
- Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος που απευθύνονται σε πρόσφυγες με αναπηρία.
- Κάθε άλλη υποστήριξη που απαιτείται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα
Ο υποψήφιος πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα:
- Να είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή αιτών άσυλο
- Να είναι μητρική του γλώσσα τα Φαρσί και να γνωρίζει καλή γραφή και ανάγνωση
- Να μιλάει και να γράφει καλά Ελληνικά ή / και Αγγλικά

Επιθυμητά προσόντα
- Να έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση
- Να έχει δεξιότητες επικοινωνίας καθώς και κοινωνικές και διαπροσωπικές ικανότητες
- Να έχει προηγούμενη εμπειρία ως διερμηνέας

Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής και ένα βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ: 210-5238967, το αργότερο έως τις 9 Φεβρουαρίου 2018.
Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κλαίρη Τυραδέλλη, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr).

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.

 

The National Confederation of Disabled People (N.C.D.P.) is the umbrella organization representing the disability movement of Greece and is officially recognized as Social Partner of the Greek State on disability issues. N.C.D.P., with funding by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR Symbol Agreement GRC01/2018/0000000162), implement a project entitled: "Planning Together: Empowering Refugees with Disabilities".
Some of the actions foreseen in the project are the following:
- Conduct of individual meetings and provision of individualized information and guidance to refugees and asylum seekers with disabilities and/or chronic diseases and to their families and referrals to competent service providers.
- Implementation of consultation meetings, in Athens and Thessaloniki, with refugees and asylum seekers with disabilities, chronic diseases and their families, with the aim to identify specific needs of this population and elaborate on possible solutions for better addressing these needs.
- Implementation of peer counseling sessions for a limited number of refugees and asylum seekers who are parents of children with disabilities.

For the implementation of the project, N.C.D.P. seeks to recruit one (1) refugee or fully registered asylum seeker for full-time employment. The duration of the employment will be four (4) months.
Under the overall guidance of N.C.D.P., the duties of the employee entail the following:
- Inform refugees with disabilities, over the phone and with meetings, about the project and its objectives and facilitate communication between the refugees with disabilities and the staff of NCDP involved in the project.
- Support NCDP staff with the organization and implementation of activities addressed to refugees with disabilities and their families.
- Support NCDP telephone service for providing information and guidance to refugees calling NCDP.
- Provide interpretation and translation services in the framework of project activities addressed to refugees with disabilities and their families.
- Provide any other support required within the scope of the project.

Required qualifications
The candidates must meet the following:
- To be recognized refugees or fully registered asylum seekers
- To be native speakers and writers of the Farsi language
- To have good oral and written knowledge of Greek or/and English

Desirable qualifications
- Completion of compulsory education
- Good communication, social and interpersonal skills
- Prior experience as interpreter

Deadline for submitting application
The candidates must send their application and a CV (in Greek or English) to the e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. or fax: 210-5238967 by 9 February 2018 the latest.
Selected candidates will be invited for a personal interview at N.C.D.P. offices.

For more information / clarifications
Please contact: Mrs Clairy Tyradelli, tel: 210 99 49 837, from Monday to Friday 10:00 to 14:00.

The present job announcement is published on the website of N.C.D.P (www.esamea.gr).


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis