Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

01.02.2018: Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.ΑμεΑ.), ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υλοποιεί πρόγραμμα με τίτλο: «Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Αριθμός Σύμβασης GRC01/2018/0000000162). Η Ε.Σ.ΑμεΑ., στο πλαίσιο του προαναφερόμενου προγράμματος προτίθεται να προσλάβει έναν/μία (1) Κοινωνικό/ή Λειτουργό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει να θέσει τα θεμέλια για την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, αλλά και των οικογενειών τους, βελτιώνοντας τον εντοπισμό τους, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωσή τους και παρέχοντας υποστήριξη μέσω της παραπομπής σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Περιλαμβάνει δράσεις όπως: Σεμινάρια εκπαίδευσης απευθυνόμενα σε προσωπικό που εργάζεται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Διεξαγωγή συναντήσεων διαβούλευσης με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρίες, χρόνιες ασθένειες και τις οικογένειές τους. Εφαρμογή συνεδριών συμβουλευτικής για γονείς παιδιών με αναπηρίες. Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης σχετικά με θέματα αναπηρίας και χρόνιων ασθενειών σε οργανώσεις που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Δικτύωση και συνεργασία με φορείς και δομές για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και ενδυνάμωσης προσφύγων και αιτούντων άσυλο με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.
Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01.03.2018 έως 30.06.2018 (4 μήνες), με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωσης παράτασης του προγράμματος.

Αντικείμενο σύμβασης
Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
- Πληροφόρηση για το πρόγραμμα προς κάθε ενδιαφερόμενο και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.
- Δικτύωση και συνεργασία, στο πλαίσιο του προγράμματος, με οργανώσεις που ασχολούνται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και με φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτές τις ομάδες, καθώς επίσης και με φορείς-μέλη της Ε.Σ.ΑμεΑ. για ανάγκες του προγράμματος.
- Πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρους φιλοξενίας και διαμονής προσφύγων και αιτούντων άσυλο με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους (ωφελούμενοι προγράμματος) και την πραγματοποίηση συναντήσεων μαζί τους για την καταγραφή και εκτίμηση των αναγκών τους.
- Παραπομπή οργανώσεων, καθώς και μεμονωμένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, σε φορείς και δομές με σκοπό την κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών (π.χ. στέγαση, ψυχοκοινωνική και ιατρική υποστήριξη, κλπ.) και παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων (Follow up).
- Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας του προγράμματος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμέρους δράσεων.
- Μετάβαση σε περιοχές εκτός Αθηνών για εκδηλώσεις που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.
- Παρακολούθηση εξελίξεων στο προσφυγικό/μεταναστευτικό και σε θέματα αναπηρίας.
- Σύνταξη, στα ελληνικά και αγγλικά, εκθέσεων και αναφορών για τις ανάγκες των ωφελούμενων και τις ενέργειες που θα υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος.
- Εκτέλεση καθηκόντων που θα ανατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος και με σκοπό πάντα την αποτελεσματική υλοποίησή του.
Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται με υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα, οργανωτικότητα, ευελιξία, και υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη της Διοίκησης της Ε.Σ.ΑμεΑ. και του Συντονιστή του προγράμματος.

Προσόντα
- Τίτλος σπουδών κοινωνικής εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
- Επαγγελματική εμπειρία ενασχόλησης με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Θα συνεκτιμηθεί η ενασχόληση με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία.
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος και κάθε άλλου στοιχείου που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υποβάλλει.

Διαδικασία Αξιολόγησης
Μετά την παραλαβή των βιογραφικών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από την Ε.Σ.Α.μεΑ. και όσοι ενδιαφερόμενοι προκριθούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οδηγίες και Προθεσμία Υποβολής Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ ηλεκτρονικά, είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ: 210 5238967, την αίτηση συμμετοχής τους και αναλυτικό βιογραφικό, το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κλαίρη Τυραδέλλη τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr).


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis