15.7.2019: Προκηρύξεις Θέσεων- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ.), ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια υλοποίησης δράσης με τίτλο: «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» για την ανάδειξη της Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκέμβρη, προτίθεται να προσλάβει τρεις (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στην Αθήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2019.

Συνοπτική περιγραφή της δράσης
Με αφορμή την Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκέμβρη 2019, η δράση έχει στόχο την ενδυνάμωση και οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αποσκοπώντας στην ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην κοινωνία για την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Η ανάπτυξη δικτύου ΑμεΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση, η ενίσχυση της συνεργασίας των ΑμεΑ με Φορείς, Οργανώσεις και Υπηρεσίες καθώς και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της δράσης.
Αντικείμενο σύμβασης
Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Ενημέρωση για τις δράσεις της ΕΣΑμεΑ.
• Δικτύωση και συνεργασία με Φορείς, Οργανώσεις και άλλες Υπηρεσίες καθώς επίσης και με Φορείς-μέλη της Ε.Σ.ΑμεΑ.
• Ανάπτυξη δικτύου ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται με υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα, οργανωτικότητα, ευελιξία, και υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη της Διοίκησης και των Στελεχών της Ε.Σ.ΑμεΑ. καθώς και του Συντονιστή της δράσης. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους κυρίως εκτός περιβάλλοντος γραφείου.
Προσόντα
• Τίτλος σπουδών πτυχίου κοινωνικής εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία.
• Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση.
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος και κάθε άλλου στοιχείου που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υποβάλλει. Διαδικασία Αξιολόγησης
Μετά την παραλαβή των βιογραφικών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από την Ε.Σ.Α.μεΑ. και όσοι ενδιαφερόμενοι προκριθούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
Οδηγίες και Προθεσμία Υποβολής Αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ, είτε στο e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ: 210 5238967, συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως την Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 16.00.
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κατερίνα Παναγιώτου τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr ).

 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή