Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

10.12.2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2 Κοινωνικούς Επιστήμονες στο Παράρτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στην Κοζάνη

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα είναι δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» η οποία με την με αρ.πρωτ.:3734 08/10/2021 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5095041, στον Άξονα Προτεραιότητας: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», στον Θεματικό Στόχο: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε Διάκρισης», στην Επενδυτική Προτεραιότητα:9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», και στον Ειδικό Στόχο: 1022 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

espa dyt mak

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο 6/08.12.2021 Απόφαση της Εκτελεστικής της Γραμματείας (Ε.Γ.), προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, δύο (2) Κοινωνικούς Επιστήμονες στο πλαίσιο υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας Π.Ε.1, Π.Ε.3,Π.Ε.4, Π.Ε.5, Π.Ε.6, Π.Ε.7, Π.Ε.8, Π.Ε.9 και Π.Ε.10 του Υποέργου 1 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» της Πράξης. Οι δύο (2) κοινωνικοί επιστήμονες θα τοποθετηθούν στα γραφεία του Παραρτήματος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στην Κοζάνη.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis