Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship

Λογότυπο ALLIN

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme Key Action 2 η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Εταίρος) σε συνεργασία με την FAR - The Federation for Accessibility of Romania (Επικεφαλής Εταίρος) και άλλους τέσσερις (4) Ευρωπαϊκούς Εταίρους, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: "ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship" «Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία μέσω της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»), με διακριτικό τίτλο ALL IN!2ABILITIES.

Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου διεπιστημονικού και συνεργατικού πλαισίου που θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, και συνακόλουθα στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν, υπό το πρίσμα της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Ωφελούμενοι του Έργου είναι:
α) εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, επαγγελματικοί σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι ειδικοί που εμπλέκονται στο ζήτημα εκπαίδευσης/απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμες πρακτικές.
β) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς χάραξης πολιτικής, Οργανισμοί Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εργοδοτικοί φορείς και άλλες Δημόσιες Αρχές, που επιθυμούν να εντάξουν τη διάσταση της αναπηρίας στις δικές τους στρατηγικές απασχόλησης και εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. επίσημη Ιστοσελίδα του Έργου: https://far.ngo/Projects/ALL-IN-Erasmus/ 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis