Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους Πρόσφυγες με Αναπηρία

Λογότυπο της Ύπατης Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους Πρόσφυγες με Αναπηρία». Το έργο ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, με εναρκτήριο τον 1ο από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο του 2017. Ο 2ος κύκλος ξεκίνησε τον Ιανουάριο και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2018.

 

Το συγκεκριμένο έργο στόχευε στην ανάδειξη και την καταγραφή των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και στην ενδυνάμωσή τους ώστε να μπορούν να διεκδικούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε η δικτύωση και η συνεργασία με Φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών στον εν λόγω πληθυσμό, με σκοπό τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Ωφελούμενοι του Έργου ήταν:

  • Πρόσφυγες & αιτούντες άσυλο με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις, γονείς παιδιών με αναπηρία καθώς και άλλα μέλη των οικογενειών τους. 
  • Οργανισμοί, Υπηρεσίες και άλλοι Φορείς που δραστηριοποιούνται άμεσα και έμμεσα στην υποστήριξη προσφύγων ή αιτούντων άσυλο.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

  • Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης σε θέματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που εργάζονται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, καθώς επίσης και σε Υπηρεσίες Υποδοχής, Ταυτοποίησης και Φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο.
  • Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και καθοδήγησης σε Φορείς που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό πεδίο, και διευκόλυνση της δικτύωσης και συνεργασίας τους με Φορείς και Δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.
  • Διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων και παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης και καθοδήγησης σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους και παραπομπή αυτών σε αρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες.
  • Συναντήσεις Διαβούλευσης με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους για τον εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών τους και την από κοινού ανεύρεση τρόπων αποτελεσματικότερης κάλυψης αυτών των αναγκών.
  • Συνεδρίες Peer Counseling για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ενδυνάμωσή τους σε συνεργασία με Έλληνες γονείς παιδιών με αναπηρία- Αιρετά Μέλη της ΕΣΑμεΑ.
  • Ίδρυση της Επιτροπής “Advisory Committee”, αποτελούμενη από επτά (7) μέλη-πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις και γονείς παιδιών με αναπηρία- για την εφαρμογή της αρχής «Τίποτα για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς τα άτομα με αναπηρία».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis