Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All (4PLUS)

Λογότυπο της Πράξης 4PLUS

Η Πράξη Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All, με ακρωνύμιο «4PLUS», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020, στο οποίο η ΕΣΑμεΑ είναι επικεφαλής δικαιούχος με εγκεκριμένο προυπολογισμό για τη Συνομοσπονδία 178.996,00.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 23.05.2018 έως 22.05.2020.

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €442.164,61 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020.

 

Το ζήτημα

Η αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη ενέχει αυξημένους κινδύνους για τους ανθρώπους, τις υποδομές και το περιβάλλον και καθιστά αναγκαία την έγκαιρη δράση και πολιτική αντίδραση στην υφιστάμενη κατάσταση. Οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Αλβανίας. Συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες αυξάνονται έχοντας διασυνοριακές επιπτώσεις που καθιστούν μια κοινή προσέγγιση απαραίτητη.

Παρόλο που η πρόληψη αποκτά αυξημένη σημασία και στις δύο χώρες, δεν υπάρχει στρατηγική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων, αφήνοντας τους εντελώς εκτεθειμένους σε πολλαπλούς κινδύνους. Κατά γενική ομολογία, τα συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών σχεδιάζονται με βάση ένα «μέσο» άτομο, το οποίο βλέπει και ακούει κανονικά, μπορεί να περπατήσει και να τρέξει, μπορεί να οδηγήσει και να ανταποκριθεί άμεσα σε οδηγίες, κ.λπ.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, παγκοσμίως, πόσο μάλλον στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να διερευνηθούν και υποστηριχθούν κατάλληλα οι ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων γ’ ηλικίας σε έκτακτες περιπτώσεις κρίσης. 

 

Σκοπός της Πράξης

Η Πράξη 4PLUS, ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 11 της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD), στοχεύει στη βελτίωση της ετοιμότητας των τοπικών και περιφερειακών φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων καταστροφών, με ιδιαίτερες προβλέψεις και χωρίς να εγείρονται διακρίσεις προς άτομα με αναπηρία και γενικότερα προς άτομα με μειωμένη αυτονομία.

Το προτεινόμενο σχέδιο ενεργεί καταλυτικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων, και της βελτίωσης των υφιστάμενων, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών σχεδίων πολιτικής προστασίας για την καλύτερη ενσωμάτωση και αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και γενικότερα όλων των ευάλωτων ομάδων που σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών κρίσεων και καταστροφών βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κινδύνους καθώς και ιδιαίτερα εξαρτώμενες από τρίτους.

 

Εταίροι της Πράξης

Στο έργο συμμετέχουν, εκτός ΕΣΑμεΑ (Επικεφαλής εταίρος) οι εξής εταίροι:

 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Interreg IPACBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Με κοινό ταμείο, ενώνουμε τις δυνάμεις των δύο χωρών και αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής για να πετύχουμε οφέλη και για τις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα υλοποιηθούν έργα (δράσεις) στις κάτωθι περιοχές:

  • Ελλάδα (Νομοί): Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα
  • Αλβανία (Περιφέρειες): Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat

Χάρτης επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020

Εικόνα. Χάρτης Επιλέξιμων Περιοχών Προγράμματος (Πηγή: Ιστοσελίδα Προγράμματος)

 

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο φορείς, έναν από κάθε χώρα και να αφορούν στουςστόχους του Προγράμματος:

  • Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων
  • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ΑΠΕ
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης κρίσεων και της διαχείρισης καταστροφών με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές
  • Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής
  • Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €54.076.734, εκ των οποίων 85% (€45.965.222) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους, μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, και 15% (€8.111.512) από εθνικούς πόρους των δύο χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την υποβολή και έγκριση των προτάσεων έργων διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.greece-albania.eu/

 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis