Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Διασυνοριακά Προγράμματα κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία

Λογότυπο Προγράμματος Interreg III

Στόχος η ανάδειξη της Αν. Μεσογείου σε πυρήνα ειρήνης και ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα – Κύπρος», σχεδιάστηκε για την ανάδειξη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης και της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η «Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ.) - Γραφείο Κρήτης, σε συνεργασία με την «Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων», υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»* που αποτελείται από δύο Δράσεις:

  1. 6 προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία και
  2. ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας ατόμων με αναπηρία.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο Μέτρο 2.2: «Ανθρώπινοι πόροι και Προώθηση της Απασχόλησης» του Π. Κ. Π. INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα – Κύπρος» και αφορά στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης /εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων δια βίου κατάρτισης, μαθητείας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στα πλαίσια της 1ης Δράσης του έργου, η ΕΣΑμεΑ σε συνεργασία με Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, υλοποιεί 6 προγράμματα κατάρτισης και στους τέσσερις Νομούς της Κρήτης, διάρκειας 100 ωρών έκαστο, που αφορούν στην κατάρτιση 40 Ελλήνων ανέργων και 20 Κυπρίων ανέργων, ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα:

1ο Πρόγραμμα Κατάρτισης : Αυτοματισμός γραφείου
Κατηγορία καταρτιζομένων:10Έλληνες, Άνεργοι, άτομα με αναπηρίες

2ο Πρόγραμμα Κατάρτισης : Αυτοματισμός γραφείου
Κατηγορία καταρτιζομένων: 10Έλληνες, Άνεργοι, άτομα με αναπηρίες

3ο Πρόγραμμα Κατάρτισης: Σχεδιασμός και προώθηση τουριστικών πακέτων
Κατηγορία καταρτιζομένων:10Έλληνες, Άνεργοι, άτομα με αναπηρίες

4ο Πρόγραμμα Κατάρτισης: Σχεδιασμός και προώθηση τουριστικών πακέτων
Κατηγορία καταρτιζομένων:10 Κύπριοι, Άνεργοι, άτομα με αναπηρίες

5ο Πρόγραμμα Κατάρτισης: Υγιεινή και Ασφάλεια
Κατηγορία καταρτιζομένων:10Έλληνες, Άνεργοι, άτομα με αναπηρίες

6ο Πρόγραμμα Κατάρτισης: Υγιεινή και Ασφάλεια
Κατηγορία καταρτιζομένων:10 Κύπριοι, Άνεργοι, άτομα με αναπηρίες

 

Στα πλαίσια της 2ης Δράσης του έργου, σε συνεργασία με εταιρεία πληροφορικής δημιουργείται μία Βάση Δεδομένων πλήρως προσβάσιμη, με βάση τις προδιαγραφές του παγκόσμιου web, για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας ατόμων με αναπηρία στη διασυνοριακή περιοχή, η οποία αφορά:

  • Στην παροχή πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης κ.α.
  • Τις ιδιωτικές εταιρείες για την καταχώρηση θέσεων εργασίας και ανεύρεση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση των ΑμΕΑ
  • Ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας όλων των μελών του δικτύου, στελεχών, φορέων, άνεργων ατόμων με αναπηρία κ.α.

Μεταβείτε στη Μηχανή Αναζήτησης Εργασίας και Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία

*Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25% (για την ελληνική πλευρά).

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis