Πράξη: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας»

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Άξονας Προτεραιότητας 1:

«Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»

Στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας» η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρείχε εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στους επιτελικούς φορείς και τις δομές διαχείρισης του συστήματος διοίκησης του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 κατά τις διαδικασίες εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να ενισχύσει τη διοικητική ικανότητά τους ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.
Αντικείμενο της Πράξης ήταν η παροχή από την Ε.Σ.Α.μεΑ. συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των στελεχών των προαναφερθέντων φορέων και δομών στη φάση εξειδίκευσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, ο σχεδιασμός και η ένταξη δράσεων στοχευμένων προς των ατόμων με αναπηρία, σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και η διερεύνηση και αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που προβλέπονται από τις παρεμβάσεις των ΕΔΕΤ προς όφελος των ΑμεΑ.
Υποέργο 1: Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα στοχευμένων δράσεων για τα άτομα με αναπηρία
Δράση 1: Οργάνωση Συναντήσεων Εργασίας
Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης υλοποιήθηκαν 13 Τεχνικές Συναντήσεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας και 1 Τεχνική Συνάντηση στην Αθήνα για τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014 - 2020. Οι Συναντήσεις έλαβαν χώρα την περίοδο εξειδίκευσης των ΕΠ και στόχευσαν στην ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών των Ομάδων Σχεδιασμού (ΟΣ) και των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) για ένταξη στα ΕΠ στοχευμένων δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την άρση της διάκρισης σε βάρος τους (απλής ή/και πολλαπλής), τη βελτίωση της προσβασιμότητας υποδομών/υπηρεσιών (φυσικών και ηλεκτρονικών) σε αυτά, την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους, τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από την ιδρυματική φροντίδα στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα, ιδίως δε για εκείνα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των ΗΕ και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.
Με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αυτής της Δράσης προς όφελος των ατόμων με αναπηρία της χώρας, η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων προσκάλεσε εκπροσώπους των δικαιούχων της κάθε Περιφέρειας. Για το λόγο αυτό οι Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την εκάστοτε ΔΑ και Περιφέρεια.
Δράση 2: Δημοσιότητα - Συνεντεύξεις Τύπου
Στο πλαίσιο των Συναντήσεων Τεχνικής Υποστήριξης προσκλήθηκαν με δελτία Τύπου τα ΜΜΕ και υλοποιήθηκαν Συνεντεύξεις Τύπου, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών δυνητικών δικαιούχων και εν γένει παραγόντων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των ΕΠ 2014 - 2020 μέσω της δημοσιοποίησης της συνεργασίας του αναπηρικού κινήματος με τις ΟΣ και τις ΔΑ στο πλαίσιο των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών των ΕΔΕΤ.
Yποέργο 2: Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας
Στο πλαίσιο αυτού του Υποέργου λειτούργησε στην Ε.Σ.Α.μεΑ. εξειδικευμένο Help Desk μέσω του οποίου παρέχονταν Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στη φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2014-2020 προς τα στελέχη των ΟΣ και των ΔΑ, με στόχο την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων που προέκυπταν κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης των ΕΠ σχετικά με την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και την ένταξη στοχευμένων δράσεων προς όφελός τους.
Τα στελέχη των ΟΣ και των ΔΑ μπορούσαν να απευθύνονται:
στο Κεντρικό Γραφείο της Ε.Σ.Α.μεΑ (Αθήνα):
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236 / 163 41 Ηλιούπολη Αττικής / Τηλέφωνο: 210 9949837 / Φαξ: 2105238967
Πρόσωπα Επικοινωνίας:
Ελένη Νταλάκα - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Έλσα Γάτσιου - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
στο Παράρτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. Βορείου Ελλάδας (Θεσσαλονίκη):
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 114 / 546 43 Θεσσαλονίκη / Τηλέφωνο: 2310 842742 / Φαξ: 2310 862323
Πρόσωπο επικοινωνίας:
Βασίλης Κούτσιανος - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Επισυνάπτεται: α)κωδικοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και των Κανονισμών των ΕΔΕΤ σχετικά με την αναπηρία, β)το χρονοδιάγραμμα των Τεχνικών Συναντήσεων, γ)οι εισηγήσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή