Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε συγκεντρωμένα διάφορα βιβλία και μελέτες που έχουν εκδοθεί από τη Συνομοσπονδία.

 

Έρευνα κοινής γνώμης «Στάσεις και αντιλήψεις έναντι των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

21-ekthesi-apotelesmaton-taggedpage01.jpg

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ανέθεσε στην Palmos Analysis την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 (Π.Ε.2): Έρευνα κοινής γνώμης «Στάσεις και αντιλήψεις έναντι των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών της, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο της Πράξης «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’».

Αντικείμενο του έργου ήταν η διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναφορικά με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις.

 

Programme-PEP-Peloponnisou copy

Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας ήταν:

 1. η καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεων των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους πολίτες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις,
 2. η καταγραφή των διακρίσεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους σε βασικούς τομείς της ζωής (εργασία, εκπαίδευση, πολιτική συμμετοχή, πολιτισμός, αθλητισμός κ.λπ.), στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, η έρευνα διερεύνησε:

 • τις αντιλήψεις και τις στάσεις των κατοίκων της Περιφέρειας απέναντι στην «αναπηρία»,
 • τις αντιλήψεις και τις στάσεις σχετικά με την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν σε βασικούς τομείς της ζωής (εργασία, εκπαίδευση, πολιτική συμμετοχή, πολιτισμός, αθλητισμός κ.λπ.),
 • τα εμπόδια πρόσβασης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην Περιφέρεια, με έμφαση της τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης/κατάρτισης, του πολιτισμού, του αθλητισμού κ.λπ.,
 • τις αντιλήψεις σχετικά με της εφαρμοζόμενες πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.

 


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, μορφή απλού κειμένου TXT, έκδοση LargePrint και ακουστική έκδοση MP3.

Επίσης, το βιβλίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους και ακουστική απόδοση (youtube).


 

Έκδοση:
Αθήνα, 2021

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9949837 · Fax: 210 5238967
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: esamea.gr

Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Δικαιούχος της Πράξης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ., με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5071337).

Άξονας Προτεραιότητας: «2Α. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» · Θεματικός Στόχος: «09. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» · Επενδυτική Προτεραιότητα: «9iii. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» · Ειδικός Στόχος: «2Α5.2 Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)» 


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Δημοσιογραφικός οδηγός «Αναπηρία και ΜΜΕ»

Εξώφυλλο του Οδηγού

Πρόλογος του προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ο παρών «Δημοσιογραφικός Οδηγός “ΜΜΕ & Αναπηρία”» εκπονήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 (Π.Ε.4, Π4.3) της Πράξης «Προωθώντας την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας».

Η Πράξη, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στοχεύει: (α) στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, (β) στη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας, (γ) στην ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές και να παρακολουθούν τη εφαρμογή της, (δ) στη βελτίωση της παρεχόμενης από τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρέτησης στους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, και (ε) στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση στοχευμένων ομάδων που δύνανται να συμβάλλουν σημαντικά στην άρση της προκατάληψης και των εμποδίων σε βάρος της ομάδας στόχου.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της προαναφερθείσας Πράξης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπορούν λόγω της δύναμης που διαθέτουν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στη διάδοση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, συμβάλλοντας τόσο στη δίκαιη και ισότιμη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε αυτά όσο και στην εφαρμογή από την ελληνική Πολιτεία πολιτικών συμπερίληψης, όπως άλλωστε το Σύνταγμα της χώρας, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και η εθνική μας νομοθεσία υπαγορεύουν.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

 


 Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους και ακουστική απόδοση (youtube).


 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Οδηγός δικαιωμάτων για άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους

Εξώφυλλο

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο για την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (εφεξής Σύμβαση). Σημείο αφετηρίας της Σύμβασης είναι ότι η αναπηρία ή χρόνια πάθηση είναι στοιχείο της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Επιπρόσθετα, η Σύμβαση δεν δημιουργεί ειδικά δικαιώματα, αλλά επιχειρεί να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα που απολαμβάνουν και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Σύμβαση απαιτεί την άρση όλων των εμποδίων, τα οποία μπορεί να είναι θεσμικά, αρχιτεκτονικά, τεχνολογικά, συμπεριφορικά κ.λπ.

Παρά αυτή τη θετική εξέλιξη και τις νομοθετικές αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εξακολουθούν να είναι αποδέκτες διακρίσεων, να έρχονται αντιμέτωπα με εμπόδια που δυσχεραίνουν την ισότιμη και αυτόνομη συμμετοχή τους στην κοινωνία, να αντιμετωπίζονται με προκατάληψη. Κεντρικό σύνθημα του αναπηρικού κινήματος, που συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη Σύμβαση, είναι «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για οτιδήποτε τα αφορά, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της ζωής αποτελεί η ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους.

Για αυτό και κύριος στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να παράσχει, με σύντομο και περιεκτικό τρόπο, βασική πληροφόρηση στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους σχετικά με:

 1. τα δικαιώματά τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Ελληνικό Σύνταγμα και στη Σύμβαση,
 2. τα θεσμικά μέτρα προς όφελός τους,
 3. τις υπηρεσίες που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της άσκησης των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και
 4. τους τρόπους και τις οδούς διεκδίκησης και συνηγορίας, όταν τα δικαιώματά τους παραβιάζονται.

Ο παρών Οδηγός στοχεύει να λειτουργήσει ως πρακτικό εργαλείο ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους για τα δικαιώματά τους στον τομέα της εργασίας/απασχόλησης και τις ευκαιρίες απασχόλησης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας που τους προσφέρονται.

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους και με ακουστική απόδοση (youtube).

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Οδηγός απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Εξώφυλλο

Ο παρών Οδηγός στοχεύει να λειτουργήσει ως πρακτικό εργαλείο ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους για τα δικαιώματά τους στον τομέα της εργασίας/απασχόλησης και τις ευκαιρίες απασχόλησης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας που τους προσφέρονται.

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους και ακουστική απόδοση (youtube).

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Οδηγός ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης εργοδοτικών φορέων και επιχειρήσεων για θέματα σχετιζόμενα με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Εξώφυλλο

Ο παρών Οδηγός στοχεύει να λειτουργήσει ως πρακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης των εργοδοτικών φορέων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, καθώς και των συλλόγων εργαζομένων, γύρω από τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία και την απασχόληση, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να εντάσσουν στην πολιτική και δράση τους τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, συμβάλλοντας έτσι στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία.

Ως εκ τούτου, ο Οδηγός επικεντρώνεται:

 1. στην παροχή ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, και συνακόλουθα στις υποχρεώσεις των ως άνω φορέων,
 2. στην άρση αναχρονιστικών στερεοτυπικών αντιλήψεων,
 3. στην υπόδειξη τρόπων ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στην επιχειρησιακή/οργανωσιακή κουλτούρα.

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους και ακουστική απόδοση (youtube).

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, δράσεις, μέτρα και προγράμματα

Εξώφυλλο του βιβλίου

Αν και έχουν περάσει σχεδόν επτά χρόνια από τότε που η ελληνική Βουλή κύρωσε με τον ν.4074/2012 τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με την οποία κατοχυρώνεται η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, ο βαθμός ενσωμάτωσής της στις πολιτικές, τα μέτρα, τις δράσεις, τα προγράμματα κ.λπ. είναι ιδιαίτερα περιορισμένος εξαιτίας της πολύχρονης επικράτησης του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας. Με το Μέρος Δ΄ του ν.4488/2017 καθίσταται υποχρεωτική η ενσωμάτωση της οπτικής των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε κάθε εθνική, περιφερειακή και τοπική πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο, πρόγραμμα κ.λπ.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την προαναφερθείσα υποχρέωση, και συνακόλουθα τον νέο ρόλο που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι Δήμοι που υπάγονται σε αυτήν καλούνται να διαδραματίσουν, το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει:

 • στην άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και την καλύτερη κατανόηση της αναπηρίας υπό τη δικαιωματική οπτική μέσω της αποσαφήνισης βασικών εννοιών,
 • στην ενίσχυση της ικανότητας της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνει τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, μέτρα, δράσεις, προγράμματα, κ.λπ. μέσω της παροχής γενικών κατευθύνσεων, μεθοδολογιών και εργαλείων.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται:

 • στα επιστημονικά και υπηρεσιακά στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών, μέτρων, δράσεων, προγραμμάτων κ.λπ.,
 • στα αιρετά στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τέλος, το εγχειρίδιο μπορεί να φανεί χρήσιμο στους κοινωνικούς εταίρους και τους επιστημονικούς φορείς που επιθυμούν να ενσωματώσουν την οπτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στη δράση τους.

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους και ακουστική απόδοση (youtube).

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Οδηγός πρακτικών εξυπηρέτησης/συναλλαγής

Εξώφυλλο του βιβλίου

Ο παρών Οδηγός, ο οποίος απευθύνεται στα στελέχη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Κέντρων Κοινότητας και Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση - ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ, στοχεύει:

 1. στην υποστήριξη των ως άνω στελεχών στην αναγνώριση των διαφορετικών κατηγοριών αναπηρίας και χρόνιων παθήσεων καθώς και των αναγκών τους,
 2. στον εντοπισμό, πρόβλεψη και απομάκρυνση από τα ως άνω στελέχη όλων των εμποδίων που δυσκολεύουν την αυτόνομη συναλλαγή των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και
 3. στη βελτίωση της επικοινωνίας των ως άνω στελεχών με τους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Ο Οδηγός -ο οποίος περιλαμβάνει απλές χρηστικές συμβουλές, με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής για τη βελτίωση της καθημερινής επαφής των στελεχών των προαναφερθεισών υπηρεσιών με συναλλασσόμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις- αποτελεί στην ουσία τη μεταφορά στην πράξη των προβλέψεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το δικαίωμα στην αυτόνομη και ισότιμη συμμετοχή στην καθημερινή συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη που την έχουν κυρώσει, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οφείλουν «Να προάγουν την κατάρτιση επαγγελματιών και προσωπικού που απασχολείται με τα άτομα με αναπηρίες, σχετικά με τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στη […] Σύμβαση, ώστε να παρέχουν με τον καλύτερο τρόπο τη βοήθεια και τις υπηρεσίες που εγγυώνται αυτά τα δικαιώματα» (άρθρο 4, παρ. 1θ).

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους και ακουστική απόδοση (youtube).

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία α΄ έτους (2017)

Οι ετήσιες εθνικές εκθέσεις για την αναπηρία, σχεδιάστηκαν από την Ε.Σ.Α.μεΑ. και εκπονούνται στο πλαίσιο του «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας», με σκοπό να καθιερωθούν, ως η βασική πηγή πληροφόρησης σχετικά με τις εξελίξεις σε βασικά μεγέθη και τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα.

Οι εκθέσεις καταγράφουν και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και νομοθετικά μέτρα, στοιχεία και πληροφορίες από ποικίλες πηγές. Έχοντας ως θεωρητική αφετηρία τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται θεσμικά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και στην ελληνική νομοθεσία, οι ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζουν τις εξελίξεις σχετικά με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αποτυπώνουν την πρόοδο της χώρας προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης και προστασίας των δικαιωμάτων, και επισημαίνουν τα εμπόδια, τα κενά και τις ελλείψεις.

Μέσω των εθνικών εκθέσεων, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιδιώκει να ευαισθητοποιεί και να εμπλέκει συστηματικά όλο και περισσότερους φορείς (φορείς διακυβέρνησης, μέσα ενημέρωσης, ΜΚΟ, εργατικά σωματεία, κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.ά.) στο διάλογο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και να παρακινεί την ανάληψη δράσεων για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Η εν λόγω έκδοση «Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία α΄ έτους - 2017», εγκαινιάζει τη σειρά των εθνικών εκθέσεων, επιχειρώντας μια οριζόντια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των εξελίξεων στα θέματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη χώρα, με έτος αναφοράς το 2017.

Φιλοδοξούμε αυτή η έκθεση καθώς και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν, να αποτελέσουν ισχυρό “εργαλείο” στα χέρια του αναπηρικού κινήματος, συμβάλλοντας μέσω της συστηματικής παρακολούθησης, στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στη χώρα.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.).

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Οδηγός επιχειρηματικότητας για νέους και γυναίκες με αναπηρία

Εξώφυλλο

Ο παρόν οδηγός (Π4.6) αποτελεί μέρος μια σειράς 5 σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε. 4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχοντας γνώση πρωτίστως των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, ακόμα και στο στοιχειώδες επίπεδο της πληροφόρησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτής της σειράς, φιλοδοξώντας οι συγκεκριμένοι οδηγοί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όσο και για όλους και όλες που ενδιαφέρονται για θέματα αναπηρίας.

Ο οδηγός επιχειρηματικότητας, απευθύνεται κυρίως σε νέους/νέες και σε γυναίκες με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι βιώνουν πρόσθετα εμπόδια και δυσκολίες ως προς την εργασιακή τους ένταξη. Ο οδηγός εκπονήθηκε με σκοπό να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα εργαλεία στήριξης και χρηματοδότησης τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι νέοι και οι γυναίκες με αναπηρία που θέλουν να στραφούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ως μια εναλλακτική επαγγελματική διαδρομή που έχει πλεονεκτήματα για τα άτομα με αναπηρία, αλλά θέτει και σοβαρές προκλήσεις, ειδικότερα στο ξεκίνημα της.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες για την επιχειρηματικότητα, τους φορείς που παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη, τα προγράμματα και τις πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, καθώς και τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος/α που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει τη δική του/της επιχείρηση.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Οδηγός: Προνοιακά επιδόματα και παροχές για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

Εξώφυλλο

Ο παρόν οδηγός (Π4.4) αποτελεί μέρος μια σειράς 5 σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε. 4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχοντας γνώση πρωτίστως των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, ακόμα και στο στοιχειώδες επίπεδο της πληροφόρησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτής της σειράς, φιλοδοξώντας οι συγκεκριμένοι οδηγοί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όσο και για όλους και όλες που ενδιαφέρονται για τα θέματα αναπηρίας.

Η δυσκολία που αντιμετωπίζει κάποιος στην προσπάθειά του να αποκτήσει μια σαφή εικόνα όλων των προνοιακών παροχών που προβλέπονται για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και των προϋποθέσεων χορήγησης και των διαδικασιών διεκδίκησής τους, πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη ενιαίου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου και την πολυνομία που χαρακτηρίζει τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα.

Σκοπός του οδηγού είναι να λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος και χρήσιμος οδικός χάρτης σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και παροχών που σχετίζονται με την αναπηρία, περιλαμβάνοντας όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, και τις προνοιακές παροχές και διευκολύνσεις που προβλέπονται για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα, με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Οδηγός εργοδοτών για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία

Εξώφυλλο

Ο παρόν οδηγός (Π4.7) αποτελεί μέρος μια σειράς 5 σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε. 4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο οδηγός εκπονήθηκε με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους επιχειρηματίες και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων (π.χ. Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού) στο ζήτημα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας μέσω: α) της παροχής ενημέρωσης σχετικά με την αναπηρία και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, β) της άρσης εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και γ) της υπόδειξης τρόπων ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στην εταιρική κουλτούρα.

Μέσω του οδηγού επιχειρείται μια παρέμβαση σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο, ορίζεται η αναπηρία, διασαφηνίζονται βασικές έννοιες που συνήθως συγχέονται, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες νομοθετικές διατάξεις, τα εμπόδια ανά κατηγορία αναπηρίας καθώς και οι τρόποι άρσης αυτών. Όσον αφορά στο δεύτερο επίπεδο, παρουσιάζονται οι μύθοι που επικρατούν γύρω από τα ζητήματα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα κοινωνικά οφέλη από την εργασιακή ένταξή τους, η μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, καθώς και η δικαιωματική προσέγγιση του ζητήματος της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Όσον αφορά στο τρίτο επίπεδο, προτείνονται τρόποι και εργαλεία ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στη φιλοσοφία, τις πολιτικές και τις πρακτικές της επιχείρησης. Ο οδηγός μπορεί, επίσης, να φανεί χρήσιμος στους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τον κόσμο της εργασίας, στις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς και στους ίδιους τους εργαζόμενους, με ή χωρίς αναπηρία/χρόνια πάθηση.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Οδηγός κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για άτομα με αναπηρία: Πώς να ιδρύσεις μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση

Εξώφυλλο

Ο παρόν οδηγός (Π4.5) αποτελεί μέρος μια σειράς 5 σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε. 4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχοντας γνώση πρωτίστως των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, ακόμα και στο στοιχειώδες επίπεδο της πληροφόρησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτής της σειράς, φιλοδοξώντας οι συγκεκριμένοι οδηγοί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όσο και για όλους και όλες που ενδιαφέρονται για τα σχετικά θέματα.

Ο εν λόγω οδηγός σκοπό έχει να αποτελέσει ένα πρακτικό βοήθημα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης μιας κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.). Ειδικότερα, στοχεύει να παρέχει πληροφόρηση για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Κοιν.Σ.Επ., δηλαδή την «κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», να αποσαφηνίσει τις έννοιες και τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα αυτού, και να εξηγήσει με απλά λόγια τι είναι και πώς λειτουργεί μια Κοιν.Σ.Επ., ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας της, ποιες οι προϋποθέσεις και ποιες οι διαδικασίες για τη σύστασή της.

Με τον οδηγό αυτό επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις να αναπτύξουν ιδέες και να πάρουν πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με την πεποίθηση ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό αντίβαρο στον εργασιακό αποκλεισμό, πρεσβεύοντας ταυτόχρονα μια ηθική αντίληψη για την οικονομία που είναι επωφελής τόσο για τους εργαζόμενους με αναπηρία όσο και για το σύνολο της κοινωνίας.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

Εξώφυλλο

Ο παρόν οδηγός (Π4.3) αποτελεί μέρος μια σειράς πέντε (5) σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχοντας γνώση πρωτίστως των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, ακόμα και στο στοιχειώδες επίπεδο της πληροφόρησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτής της σειράς, φιλοδοξώντας οι συγκεκριμένοι οδηγοί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όσο και για όλους και όλες που ενδιαφέρονται για θέματα αναπηρίας.

Ο εν λόγω οδηγός στοχεύει να παρέχει πρακτική πληροφόρηση και καθοδήγηση στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, τις κατηγορίες συντάξεων αναπηρίας, τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης και τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας, καθώς και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά περίπτωση για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, τη χορήγηση ειδικών επιδομάτων αναπηρίας κατά τη συνταξιοδότηση και το δικαίωμα των συνταξιούχων με αναπηρία στην εργασία.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Κείμενα Πολιτικής: «Δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή;…Όχι για όλους…». Εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία-Προκλήσεις για τη Δημοκρατία»

Εξώφυλλο

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Το παρόν κείμενο πολιτικής εξετάζει τη σημασία του δικαιώματος στην πολιτική συμμετοχή για τα άτομα με αναπηρία. Η συγγραφή του βασίστηκε σε βιβλιογραφική επισκόπηση της σύγχρονης αρθρογραφίας σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική ζωή, σε εθνική και διεθνή νομοθεσία που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών, με ή χωρίς αναπηρία, στην πολιτική ζωή, καθώς και σε εκθέσεις φορέων που επικεντρώνονται στη μελέτη της πολιτικής συμμετοχής και ιδιαίτερα των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Ο σκοπός του κειμένου είναι διπλός. Από τη μια μεριά να αναδείξει τη σημασία που έχει για τα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή και να επισημαίνει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους να απολαύσουν το εν λόγω δικαίωμα, και από την άλλη να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και εναλλακτικούς τρόπους για να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση τους στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας.

Το κείμενο αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες. Η πρώτη ενότητα εξετάζει τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στα πολιτικά δρώμενα των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών, και στη συνέχεια επικεντρώνεται στο πώς το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτυπώνει τη σημασία των πολιτικών δικαιωμάτων σε μία σειρά Συμβάσεων που έχουν υιοθετηθεί από το Γενικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, με κορυφαία στιγμή, σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Τέλος, γίνεται αναφορά στο πώς το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή για τα άτομα με αναπηρία έχει κατοχυρωθεί θεσμικά στο ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Στη δεύτερη ενότητα το κείμενο επικεντρώνεται στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην πολιτική συμμετοχή. Μέσα από μια ταξινόμηση με βάση τα διάφορα εμπόδια, ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αναδείξει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία για την άσκηση του δικαιώματος στην πολιτική συμμετοχή.

Η τρίτη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση κάποιων εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να θεωρηθούν καλές πρακτικές και χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, η υιοθέτηση των οποίων θα πρέπει να εξεταστεί και στη χώρα μας.
Τέλος, η τέταρτη ενότητα καταλήγει συμπερασματικά στη διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων πολιτικής που στοχεύουν στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με την απόλαυση του δικαιώματός τους στην πολιτική συμμετοχή.

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Κείμενα Πολιτικής: «Γυναίκες και Αναπηρία: Πολλαπλές ταυτότητες, πολλαπλές προκλήσεις»

Εξώφυλλο

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Ο σκοπός αυτού του κειμένου πολιτικής είναι να παρουσιάσει ζητήματα σχετικά με το θέμα «γυναίκες και αναπηρία», και ειδικότερα να παρουσιάσει τα εμπόδια, τις προκλήσεις αλλά και τις πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες λόγω της άμεσης ή/και έμμεσης σχέσης τους με την αναπηρία. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση όσων χαράζουν και εφαρμόζουν πολιτικές σχετικές με την αναπηρία αλλά και το φύλο.

Η επιλογή της έκφρασης «γυναίκες και αναπηρία» αντί για «γυναίκες με αναπηρία» δεν είναι τυχαία, καθώς επιδιώκεται να τονιστεί ότι η σχέση των γυναικών με την αναπηρία δεν περιορίζεται μόνο στο ενδεχόμενο να είναι οι ίδιες άτομα με κάποια αναπηρία, π.χ. αισθητηριακή, σωματική, νοητική ή ψυχοκοινωνική. Οι γυναίκες έχουν προσωπική εμπειρία και ως άτομα που, συνήθως, είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη φροντίδας κάποιου μέλους της οικογένειας που έχει αναπηρία, είτε ως μητέρες παιδιών με αναπηρία είτε ως σύζυγοι ή σύντροφοι ατόμων με αναπηρία είτε ως κόρες γονέων που έχουν κάποια αναπηρία. Για το λόγο αυτόν στο παρόν κείμενο δίνεται έμφαση στην έννοια των πολλαπλών ταυτοτήτων. Η έννοια της πολλαπλότητας υπογραμμίζει τις πολλές ταυτότητες των γυναικών σε σχέση με την αναπηρία, καθώς επίσης και το πώς αυτές αλληλοσυνδέονται στην περίπτωση που συνυπάρχουν, για παράδειγμα, στην περίπτωση γυναίκας με αναπηρία που ταυτόχρονα μπορεί να είναι μητέρα/κόρη/σύζυγος ενός στενού προσώπου που έχει αναπηρία.

Αυτό το κείμενο πολιτικής είναι χωρισμένο σε τέσσερις (4) ενότητες. Η πρώτη ενότητα αρχικά εξετάζει το γιατί η αναπηρία είναι ένα γυναικείο θέμα, μέσα από τη παράθεση στατιστικών δεδομένων. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στο πώς το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου εστιάζει στα δικαιώματα των γυναικών, όπως αυτά αποτυπώνονται σε μια σειρά Συμβάσεων που έχουν υιοθετηθεί από το Γενικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, με κορυφαία στιγμή, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες με αναπηρία, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Τέλος, στην τελευταία υποενότητα γίνεται αναφορά στο πώς τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία έχουν κατοχυρωθεί θεσμικά στο ελληνικό νομικό πλαίσιο, με έμφαση να δίνεται στο πλαίσιο κατά των διακρίσεων.

Η δεύτερη και τρίτη ενότητα καλύπτουν πιο συγκεκριμένα θέματα ή προκλήσεις που προκύπτουν για τις γυναίκες λόγω της αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η δεύτερη ενότητα εξετάζει θέματα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ή ένα κορίτσι με αναπηρία, τη σχέση της μητρότητας με την αναπηρία και τη συνύπαρξη της ιδιότητας της μετανάστριας ή του πρόσφυγα με την ιδιότητα της αναπηρίας, ενώ η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στις πολλαπλές προκλήσεις που οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία έχουν να αντιμετωπίσουν στην προσπάθειά τους να απολαύσουν τα δικαιώματά τους.

Τέλος, η τέταρτη ενότητα προχωρά στη διατύπωση συστάσεων πολιτικής που στοχεύουν στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων, τόσο των γυναικών με αναπηρία, όσο και των γυναικών που είναι μητέρες/σύζυγοι/κόρες ατόμων με αναπηρία.

Το υλικό πάνω στο οποίο έχει στηριχτεί η ανάπτυξη αυτού του κειμένου πολιτικής πολιτική αποτελείται από ένα συνδυασμό εθνικών και διεθνών πηγών. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ληφθεί υπόψη κείμενα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία (IDA), του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (Ελλάδα), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, από επιστημονική βιβλιογραφία, υλικό από τα μέσα ενημέρωσης κ.ά.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Κείμενα Πολιτικής: «Πολιτισμός για όλους: Διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη πολιτιστική ζωή»

Εξώφυλλο

H σημασία της συμμετοχής στον πολιτισμό είναι καταλυτική, όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία ως μοχλός ατομικής εξέλιξης και κοινωνικής ένταξης, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας ως παράγοντας που προσδιορίζει την ποιότητα της δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες του πολιτισμού διαμορφώνεται από ποικίλους παράγοντες που υπερβαίνουν το ζήτημα της φυσικής προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων, και αφορούν τόσο στην αντιληπτική προσβασιμότητα όσο και στην αντιμετώπιση που δέχονται τα άτομα με αναπηρία στο πεδίο του πολιτισμού ως αποδέκτες και ως δημιουργοί πολιτιστικών αγαθών.

Παρότι έχουν ληφθεί αρκετές νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, υποστηρίζεται, μέσω ερευνητικών δεδομένων, ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρούς φραγμούς και εμπόδια στο πεδίο της πολιτιστικής ζωής.

Στο παρόν κείμενο, αποτυπώνεται αφενός το γενικό πλαίσιο απαιτήσεων για την άρση αυτών των φραγμών και των εμποδίων σύμφωνα με τη δικαιωματική προσέγγιση για τον πολιτισμό, και ειδικότερα στη βάση του άρθρου 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αφετέρου διατυπώνονται συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής προς τους αρμόδιους φορείς και τους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Κείμενα Πολιτικής: «Προσφυγική κρίση και αναπηρία: Πολιτικές προστασίας και μέτρα για την άρση των διπλών εμποδίων και διακρίσεων»

2

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Το παρόν κείμενο πολιτικής βασίστηκε σε βιβλιογραφική επισκόπηση της σύγχρονης αρθρογραφίας για το προσφυγικό ζήτημα, σε κείμενα φορέων και οργανώσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση του ζητήματος στην ελληνική επικράτεια, σε εκθέσεις οργανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, και στη σημαντική εμπειρία που έχει αποκομίσει η Ε.Σ.Α.μεΑ. από την υλοποίηση δράσεων και έργων για τους πρόσφυγες με αναπηρία. Σκοπός του κειμένου είναι να αναδείξει τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα, και να περιγράψει υπό τη οπτική των δικαιωμάτων τους, τις αδυναμίες και τις προκλήσεις που εγείρονται για την αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών ροών και την κάλυψη των αναγκών αυτών των ομάδων.

Το κείμενο χωρίζεται σε 3 ενότητες:

 • Στην πρώτη ενότητα, αρχικά αποτυπώνεται το πλαίσιο και η σημασία του ζητήματος, περιγράφεται η αδήριτη σχέση της προσφυγιάς με την αναπηρία και επιχειρείται η ποσοτική εκτίμηση του άγνωστου αριθμού των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, αναδεικνύονται όψεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που διέπει την έννοια του πρόσφυγα, καθώς και την έννοια της «ευαλωτότητας», οι οποίες συνδέονται με τις ειδικές συνθήκες και τις εγγυήσεις της νομοθεσίας, παρότι όπως υποστηρίζεται, οι εν λόγω προβλέψεις χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης στα ζητήματα της αναπηρίας.
 • Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση σε βασικούς τομείς διαχείρισης του ζητήματος, και επισημαίνονται προβλήματα και αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθιστώντας ορατές τις οριακές συνθήκες διαβίωσης και τις συστημικές ελλείψεις των δομών και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο προσφυγικό. Στο κείμενο θίγονται ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τις υλικές συνθήκες φιλοξενίας, την εξέταση των αιτημάτων ασύλου και την αναγκαία νομική συνδρομή, την πρόσβαση στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση σε κατάλληλες μορφές και τέλος, τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
 • Στην τρίτη ενότητα καταλήγουμε στη διατύπωση συστάσεων πολιτικής για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω ομάδες στην προσπάθειά τους να ασκήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Κείμενα Πολιτικής: «Για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς: Εισαγωγή της δικαιωματικής προσέγγισης στη συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία»

1.png

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Το άρθρο 24 της Σύμβασης κατοχυρώνει ρητώς το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε ισότιμη, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, υπαγορεύοντας στα κράτη να δημιουργήσουν συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά συστήματα. Η σταδιακή μετάβαση σε ένα «σχολείο για όλους» απαιτεί από τα κράτη να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν εθνικά στρατηγικά σχέδια και σχέδια δράσης, στη βάση αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων (όπως επιτάσσεται και από το άρθρο 31 της Σύμβασης), προκειμένου να σχεδιάσουν τεκμηριωμένες πολιτικές για την υλοποίηση των επιταγών της Σύμβασης. Η αντίληψη της εκπαίδευσης πρωτίστως ως δικαίωμα, επιφέρει συνέπειες όχι μόνο στη λειτουργία, την οργάνωση, τους στόχους και τις μεθόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησής της.

Παραδοσιακά, τα συστήματα συλλογής εκπαιδευτικών δεδομένων εστίαζαν σε βασικούς δείκτες πρόσβασης/εισόδου στην εκπαίδευση (εγγραφές, παρακολούθηση, ολοκλήρωση εκπαίδευση) και σε δείκτες μαθησιακών αποτελεσμάτων αποκλειστικά σε σχέση με βασικές γνωστικές δεξιότητες. Αυτά τα συστήματα συλλογής δεδομένων αντανακλούν μια περιορισμένη αντίληψη για την εκπαίδευση και το σκοπό που αυτή υπηρετεί στην κοινωνία. Θεωρώντας τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως δικαίωμα, το οποίο θεμελιώνεται πρωτίστως στην αρχή της ισότητας, πρέπει να αποφασιστεί το είδος των στοιχείων που θα παρακολουθούνται διαχρονικά, ώστε, σύμφωνα με την προτροπή του Ainscow, να μετράμε πλέον αυτά που έχουν αξία (measure what we value), και όχι να δίνουμε αξία σε αυτά που μπορούμε να μετρήσουμε (value what we can measure).

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων στατιστικών δεδομένων αναφορικά με την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τη δικαιωματική προσέγγιση, και προτείνονται γενικοί δείκτες κατά αντιστοιχία με το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 24 της Σύμβασης.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, βίντεο στη νοηματική, κ.λπ.) 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Ανθρώπινα Δικαιώματα και Άτομα με Αναπηρία: Εναλλακτική Έκθεση – Ελλάδα 2019 (τελική έκδοση) και απαντήσεις στον Κατάλογο Θεμάτων και Συστάσεις

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Άτομα με Αναπηρία: Εναλλακτική Έκθεση - Ελλάδα 2019 (τελική έκδοση) και απαντήσεις στον Κατάλογο Θεμάτων και Συστάσεις

en ekthesi

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τα δικαιώματά σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019)

Οδηγός για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ. Συγγραφή EDF, μετάφραση ΕΣΑμεΑ. 

small book


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη Αξιολόγησης της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» (2015)

Το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει το σύνολο των συντελεστών, παραμέτρων και πεδίων της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υλοποίησε η Ε.Σ.Α.μεΑ. Ειδικότερα, η εξωτερική αξιολόγηση απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και όλα τα δεδομένα, που αφορούν στο σχεδιασμό, στις διαδικασίες, στην υλοποίηση και στα αποτελέσματα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη Αξιολόγησης της Πράξης: «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία» (2014)

Το εξώφυλλο της μελέτης σε png

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ YΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
«Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης
«Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη για τις νέες τεχνολογίες και τα άτομα με αναπηρία: Προσδιορισμός των ευκαιριών και απειλών των ΑμεΑ από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία (2014)

Νέες τεχνολογίες και άτομα με αναπηρία: Προσδιορισμός των ευκαιριών και απειλών των ΑμεΑ από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία (Ανάδοχος: ATHENS NETWORK OF COLLABORATION EXPERTS - ANCE)


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη για τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ο εντοπισμός και η τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων (2014)

Αποκλεισμός και διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ο εντοπισμός και η τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων. Προτάσεις μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπισή τους (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥ)


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών δια βίου μάθησης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα ή που έχουν αποϊδρυματοποιηθεί (2014)

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών δια βίου μάθησης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα ή που έχουν αποϊδρυματοποιηθεί (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ)


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Συγκριτική μελέτη για την επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων και αποφοίτων με αναπηρία ανώτατης εκπαίδευσης (2014)

Συγκριτική μελέτη για την επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων και αποφοίτων με αναπηρία ανώτατης εκπαίδευσης (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥ)


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Το εξώφυλλο της Μελέτης

Επιστημονική Επιμέλεια: Καθηγητής Ξ. Κοντιάδης
Βασική συγγραφική ομάδα: Μ. Μουσμούτη, Κλεοπάτρα Χριστοπούλου

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ιατρική αντίληψη της αναπηρίας στη δικαιωματική προσέγγισή της. Η Σύμβαση δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα αλλά επαναδιατυπώνει ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα υπό την οπτική του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας. Αυτή η «αλλαγή παραδείγματος» έχει σημαντικές επιπτώσεις στην έννομη τάξη. H διάσταση της αναπηρίας πρέπει πλέον να διαπνέει όλη τη νομοθεσία και ιδιαίτερα το στάδιο σχεδιασμού της νομοθεσίας, προκειμένου η τελευταία να μπορεί θεσμοθετήσει με δεσμευτικούς κανόνες ένα περιβάλλον, θεσμούς και διαδικασίες που είναι προσβάσιμα σε όλους.

Για το αναπηρικό κίνημα, το θεσμικό και νομικό πλαίσιο έχουν καθοριστική σημασία. Αρχικά, βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος είναι η αποκρυστάλλωση των κατακτήσεων του σε θεσμούς και νόμους, καθώς η συμπερίληψη των δικαιωμάτων σε συμβάσεις και στη νομοθεσία είναι βασική συνθήκη για την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, από μόνη της, μια τέτοια νομική αναγνώριση δεν είναι επαρκής.

Το επόμενο βήμα στον αγώνα για μια κοινωνία ελεύθερη από εμπόδια, είναι η εφαρμογή τής νομοθεσίας, καθότι οι νομοθετικές διατάξεις διακηρύσσουν δικαιώματα αλλά δεν τα διασφαλίζουν αυτόματα. Η ισχύς ενός νομικού κειμένου εξαρτάται τόσο από τη δύναμη των διακηρύξεών του όσο και από την εφαρμογή του, ενώ η εφαρμογή του εξαρτάται από την πολιτική πίεση την οποία το αναπηρικό κίνημα και οι κοινωνικοί σύμμαχοί του είναι σε θέση να ασκήσουν. Με δεδομένο ότι ο αγώνας για ισότητα, συμμετοχή, άρση των διακρίσεων, εμπέδωση των δικαιωμάτων είναι διαρκής, ο αγώνας του αναπηρικού κινήματος συνεχίζεται για τη διαρκή διεύρυνση των θεσμικών κατακτήσεων.

Σ' αυτές τις βάσεις δομείται το πρόγραμμα (Πράξη) «Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» που υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το Σεπτέμβριο 2009 και, κατόπιν σχετικής παράτασης, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015.
Η «Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» ανατέθηκε (με τη διαδικασία διαγωνισμού) από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ).

Στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή της υφιστάμενης νομοθετικής ύλης για την αναπηρία (μέχρι και τον Ιανουάριο του 2012), η αποτύπωση της συμβατότητας της νομοθεσίας με το γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης και τέλος η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την αναδιάρθρωση της νομοθεσίας.

Η σύνοψη της μελέτης επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σε τρία βασικά επίπεδα:

 • Σε πρώτο επίπεδο, σχετικά με τη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας.
 • Σε δεύτερο επίπεδο, σχετικά με τη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας με τις γενικές αρχές που απορρέουν από τη Σύμβαση.
 • Σε τρίτο επίπεδο, σχετικά με τη συμβατότητα της νομοθεσίας που διέπει επιμέρους τομείς δημόσιας πολιτικής και βασικές τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί η αρμονία με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Η σύνοψη της μελέτης διαρθρώνεται σε 11 Κεφάλαια:

 • Το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει την παρουσίαση και την ανάλυση βασικών στοιχείων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
 • Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στις γενικές αρχές και στα άρθρα οριζόντιας εφαρμογής.
 • Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στις επιμέρους πτυχές του δικαιώματος στην ισότητα και ειδικότερα στο δικαίωμα στην ισότητα και στη μη διάκριση, στο δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου και στην ισότητα στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
 • Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα δικαιώματα αυτονομίας και συγκεκριμένα στο δικαίωμα στην προσβασιμότητα, στο δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία, στην κινητικότητα του ατόμου και στην αποκατάσταση και επανάκτηση.
 • Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στα άρθρα που αποτυπώνουν δικαιώματα στη ζωή, στην ελευθερία, στην ασφάλεια και στην αξιοπρέπεια καθώς και το δικαίωμα στην ασφάλεια σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών.
 • Το Κεφάλαιο 6 αναφέρεται στα κοινωνικά δικαιώματα και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην εργασία και στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία, και στο δικαίωμα για συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό.
 • Το Κεφάλαιο 7 αναφέρεται στα δικαιώματα συμμετοχής και ειδικότερα στο δικαίωμα για συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή.
 • Το Κεφάλαιο 8 αναφέρεται σε ατομικά δικαιώματα και συγκεκριμένα στην ελεύθερη μετακίνηση και ιθαγένεια, στην ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και στην πρόσβαση στην πληροφορία, στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, στο σεβασμό της κατοικίας και της οικογένειας.
 • Το Κεφάλαιο 9 περιλαμβάνει τα δικαιώματα που αναφέρονται σε ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα σε γυναίκες και παιδιά με αναπηρία.
 • Το Κεφάλαιο 10 αναφέρεται στις υποχρεώσεις παρακολούθησης της Σύμβασης.
 • Το Κεφάλαιο 11 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της μελέτης.
pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) της Μελέτης (2.59 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Ενηλίκων, των Σούλη, Φωτιάδου και Χριστοδούλου (2014)

Εξώφυλλο του Εντύπου

Το παρόν εγχειρίδιο (ISBN: 978-618-5124-05-2) απευθύνεται στους εκπαιδευτές ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και επικεντρώνεται στη θεματική των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι κοινωνικές δεξιότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των ενήλικων ατόμων με νοητικές ή και άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες. Ειδικότερα, μέσω των προτεινόμενων στρατηγικών εκπαίδευσης και των τεχνικών απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων, επιχειρείται να βοηθηθούν ουσιαστικά εκπαιδευτές, γονείς και κηδεμόνες, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στο έργο τους.

Ο Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης είναι Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Ελένη Φωτιάδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Φ.Α.Α, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Πηνειώ Χριστοδούλου είναι Νηπιαγωγός με Μάστερ στην Ειδική Αγωγή και υποψήφια διδάκτορας του Τ.Ε.Φ.Α.Α., του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ σε πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου (2.73 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου, Σχεδιασμός Πολιτικής σε Θέματα Αναπηρίας (Νο 1), Επιμέλεια Ανθής Χατζηπέτρου (2014)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο Σχεδιασμός Πολιτικής σε Θέματα Αναπηρίας (ISBN:978-618-5124-02-1) που επιμελήθηκε από την Ανθή Χατηπέτρου.

Ο παρών συλλογικός τόμος «Σχεδιασμός πολιτικής σε θέματα αναπηρίας. Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου» αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό των στελεχών του αναπηρικού κινήματος που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού Κινήματος στον Σχεδιασμό Πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας».

Ο συλλογικός τόμος έχει ως αντικείμενο δέκα Θεματικές Ενότητες που άπτονται του ζητήματος της αναπηρίας και στοχεύει να λειτουργήσει ως πρακτικό εργαλείο υποστήριξης των στελεχών του αναπηρικού κινήματος (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων), ώστε να διεκδικήσουν με ενιαίο και συστηματικό τρόπο τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής, την ισότιμη μεταχείριση, την προσβασιμότητα υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών και κατ’ επέκταση να διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Ο συλλογικός τόμος σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει στα στελέχη του αναπηρικού κινήματος αφενός στέρεες θεωρητικές βάσεις, αφετέρου χρήσιμα πρακτικά εργαλεία για τον σχεδιασμό πολιτικής. Η θεωρητική τεκμηρίωση των πολιτικών διασφαλίζει την ορθότητα των στόχων, τεκμηριώνει το αίτημα για την υλοποίησή τους και ενδυναμώνει την επιχειρηματολογία, διευκολύνει τη σύζευξη της στρατηγικής με τις επιμέρους ενέργειες, συμβάλει στη συνοχή και στη συνέργεια των δράσεων, βελτιώνει τους όρους για την αποτελεσματική υλοποίησή του. Η θεωρητική βάση που παρέχεται επιτρέπει την προσαρμογή του σε ευρύ πλαίσιο ειδικών συνθηκών, αναγκών και δυνατοτήτων. Τα παραδείγματα και τα πρακτικά εργαλεία που αναπτύσσονται στον τόμο προσφέρουν υπόδειγμα συγκεκριμένων τρόπων για τη συγκρότηση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των πολιτικών σε θέματα αναπηρίας.

Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ σε πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές.

 

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για τον Σχεδιασμός Πολιτικής σε Θέματα Αναπηρίας, Επιμέλεια Ανθής Χατζηπέτρου (1.82 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Ενηλίκων: Σχεδιασμός πολιτικής σε θέματα αναπηρίας (Νο 8), της Ανθής Χατζηπέτρου (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο Σχεδιασμός πολιτικής σε θέματα αναπηρίας (ISBN:978-618-80820-9-0) που εκπονήθηκε από την Ανθή Χατζηπέτρου. 

Η Χατζηπέτρου Ανθή είναι πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταπτυχιακός του προγράμματος σπουδών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Από το 2000 έως σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη του Τομέα Εκπόνησης Πολιτικών και Εφαρμογών Προγραμμάτων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Από το 1996 έως το 2000 εργάστηκε ως Διευθύντρια του Εξειδικευμένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για τον Σχεδιασμό πολιτικής σε θέματα αναπηρίας από την Α. Χατζηπέτρου (678.92 KB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Σχεδιάζοντας στην πράξη τη νέα πολιτική για την Αναπηρία - Πρακτικά εργαλεία (Νο 7), του Ευάγγελου Νικολαΐδη (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου Νο.7 του Ε. Νικολαΐδη

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο Σχεδιάζοντας στην πράξη τη νέα πολιτική για την Αναπηρία - Πρακτικά εργαλεία (ISBN:978-618-80249-3-9) που εκπονήθηκε από τον Ευάγγελο Νικολαΐδη. Ο Ευάγγελος Νικολαΐδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Πολιτική της αναπηρίας από τον Ε. Νικολαΐδη (2.74 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα και Αναπηρία (Νο 6), του Ιωάννη Μπασδέκη (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου Νο. 6 από τον Ι. Μπασδέκη

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (ISBN: 978-618-80249-4-6) από τον Δρ. Ιωάννη Μπασδέκη. Ο Δρ. Ιωάννης Μπασδέκης είναι διδάκτωρ πληροφορικής του Πανεπιστημίου KENT του Ην. Βασιλείου, και απόφοιτος του ΕΚΠΑ από όπου έχει λάβει πτυ-χίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Πληροφορικής στην κατεύθυνση προηγμένων πληροφοριακών συστημά-των με διακρίσεις. Από το 2002 είναι στέλεχος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με κύρια ερευνητική κατεύθυνση την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και ευχρηστία του περιεχομένου του διαδικτύου, ενώ έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών χρη-ματοδοτούμενων έργων. Την περίοδο 2000-2001 διατέλεσε επιστημονικός σύμβουλος της Υφυπουργού Υγείας με αντικείμενο το σχεδιασμό του πρόδρο-μου Χάρτη Υγείας, ενώ το 1998-2000 υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός του Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής του ΓΕΣ. Αναλυτικό βιογραφικό.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα από τον Ι. Μπασδέκη (5.51 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Υγεία- Πρόνοια και Αναπηρία (Νο 5), του Νίκου Παπαχριστόπουλου (2013)

Εξώφυλλο του βιβλίου

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου (1.49 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Προσβασιμότητα και Αναπηρία (Νο 4), της Μαρίλυς Χριστοφή (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου No.4 για την Προσβασιμότητα

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Προσβασιμότητα (ISBN: 978-618-80249-2-2) από τη Μαρίλυ Χριστοφή. H Μαρίλυ Χριστοφή είναι Τοπογράφος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων Προσβα-σιμότητας, Συνεργάτης ΕΣΑμεΑ. Από το 1985 συνεργάζεται με Υπουργεία, εθνικούς φορείς, Ο.Τ.Α. και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη και υλο-ποίηση έργων εφαρμογής της προσβασιμότητας, κατάρτισης, ευαισθητοποίη-σης και τυποποίησης.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Προσβασιμότητα από τη Μαρίλυς Χριστοφή (5.34 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Εκπαίδευση και Αναπηρία (Νο 3), του Σπυρίδωνα Γεώργιου Σούλη (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου 3 για την Εκπαίδευση

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Εκπαίδευση (ISBN: 978-618-80249-5-3) από τον Σπυρίδωνα Γεώργιου Σούλη. O Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης σπούδασε στην Ελλάδα και στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, όπου έλαβε διδακτορικό τίτλο στη Θεραπευτική Παιδαγωγική. Από το 1998 είναι Λέκτορας Ειδικής Αγωγής, στο ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα ως Επίκουρος Καθηγητής.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Εκπαίδευση από τον Σπυρίδωνα Γεώργιου Σούλη (2.46 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Εργασία - Απασχόληση και Αναπηρία (Νο 2), του Δημήτρη Λογαρά (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου για την Απασχόληση - Δημήτρης Λογαράς

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Απασχόληση (ISBN: 978-618-80249-6-0) από τον Δημήτρη Λογαρά. Ο Δημήτρης Λογαράς σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου και από το έτος 2002 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Απασχόληση από τον Δημήτρη Λογαρά (2.35 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εγχειρίδιο εκπαιδευομένου (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου
Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται η προσέγγιση της ψυχικής αναπηρίας από άποψη δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο πραγματεύεται αφενός μεν ειδικά νομικά ζητήματα της ψυχικής υγείας, όπως η ακούσια νοσηλεία, η δικαστική συμπαράσταση ή η προστασία δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία, αφετέρου δε την επίδραση της Αυτοσυνηγορίας στο άτομο, την οικογένεια, τις υπηρεσίες ψυχικής Υγείας, την πολιτεία και την κοινωνία εν γένει.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εγχειρίδιο εκπαιδευτή (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου
Σκοπός του εγχειριδίου εκπαιδευτή είναι να οργανώσει τη διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων του εγχειριδίου εκπαιδευόμενων με έναν τρόπο που να προωθεί την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων στις γνώσεις που θα τους προσφέρει ο εκπαιδευτής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Καλώς ή κακώς, αυτό ποτέ δεν συμβαίνει στη διδακτική διαδικασία. Ούτε πάλι σημαίνει ότι θα καταπνιγεί η δημιουργικότητα του εκπαιδευτή μέσα από ένα αφυδατωμένο και βαρετό μονόδρομο για τη διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας. Θα δώσει, όμως, το εγχειρίδιο εκπαιδευτή κατευθύνσεις και ιδέες που θα τις αναπτύξει κατά βούληση ο εκπαιδευτής. Παράχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Άξονας Προτεραιότητας: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, με την συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία (2012)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου

Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία» εκπονήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο της Υπο-δράσης «Εκπαίδευση των Στελεχών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία» της Δράσης «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας».

Η Δράση υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο του «Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS 2007 - 2013».

Τη διαχείριση του Κοινοτικού Προγράμματος έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Σκοπός του Εγχειριδίου:

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η εκπαίδευση των Στελεχών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σε ζητήματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» που αφορούν στους εργαζόμενους με αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Συγκριτική Μελέτη Θεσμικού Πλαισίου για την «Προσβασιμότητα» και τα άτομα με αναπηρία σε Ελλάδα-Βουλγαρία (2012)

Εξώφυλλο της Μελέτης

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συγκριτική ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας όσον αφορά την προσβασιμότητα, υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του σχετικού θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλάισια του Έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCESSIBILITY FOR ALL» με διακριτικό τίτλο A4ALL, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, Θεματική Προτεραιότητα 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη:

 • Αναλύεται η έννοια και η σημασία της προσβασιμότητας ως καθήκον της κοινωνίας για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε τα άτομα με αναπηρία να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.
 • Παρουσιάζεται το πλαίσιο που ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για την προσβασιμότητα και η σχετική προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα και Βουλγαρία) και επιχειρείται συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο χωρών.
 • Διερευνώνται ενδεχόμενες ασυμβατότητες του θεσμικού πλαισίου των δύο χωρών, σε σχέση με το ανωτέρω διεθνές πλαίσιο, και διατυπώνονται προτάσεις για την προσαρμογή σε αυτό.

 

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) της Συγκριτικής μελέτης του έργου A4ALL (3.63 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πιλοτική Μελέτη Προσβασιμότητας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης (2012)

Εξώφυλλο της Πιλοτικής μελέτης

Ο παρών τόμος είναι προϊόν πιλοτικής μελέτης με αντικείμενο την προσβασιμότητα των πάσης φύσεως υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλάισια του Έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCESSIBILITY FOR ALL» με διακριτικό τίτλο A4ALL, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, Θεματική Προτεραιότητα 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο εδράζεται η επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκπόνηση της μελέτης, είναι οι πλέον σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία: Αφενός η δικαιωματική προσέγγιση, αφετέρου το ονομαζόμενο κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία. Οι θεωρητικές αυτές παραδοχές έχουν κρίσιμη σημασία καθότι μεταθέτουν το ζήτημα από την ευκαιριακή ή/και φιλανθρωπική βάση στη στέρεη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφετέρου το μετατοπίζουν από το ατομικό στο κοινωνικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, η κοινωνία οφείλει συστηματικά να σχεδιάζει το περιβάλλον (σε όλες τις διαστάσεις του) έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) της Πιλοτικής μελέτης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης (3.55 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Μελέτη για το άρθρο 12 (Ισότητα ενώπιον του Νόμου) το άρθρο 13 (Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη) και άλλες διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2012)

Εξώφυλλο της Μελέτης

Η παρούσα μελέτη αποτελεί το τελικό παραδοτέο του έργου με τίτλο «Μελέτη για το άρθρο 12 (Ισότητα ενώπιον του Νόμου) το άρθρο 13 (Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη) και άλλες διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία». Το έργο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου από τον Νοέμβριο 2011 – Ιούνιο 2012 για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013. 


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Έρευνα για την Ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος αυτoσυνηγορίας σε άλλες χώρες (2012)

Εξώφυλλο της Μελέτης
To συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελεί το τελικό παραδοτέο της έρευνας με τίτλο «Έρευνα για την Ανάπτυξη και τον Ρόλο του Κινήματος Αυτοσυνηγορίας σε άλλες χώρες». Το έργο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ιδρύματος Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου από τον Σεπτέμβριο 2011 – Μάρτιο 2012 για λογαριασμό την Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
 
Στόχο της έρευνας αποτελεί η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος της αυτοσυνηγορίας (self advocacy movement) των ατόμων με ψυχική αναπηρία σε χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, προκειμένου να εντοπιστεί η εμπειρία και να αναδειχθούν τα παραδείγματα επιτυχών παρεμβάσεων.
 
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (2008)

Εξώφυλλο του Οδηγού

Ο Οδηγός αυτός περιλαμβάνει μια καταγραφή των προσβάσιμων τουριστικών και ψυχαγωγικών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, θέατρα, αθλητικοί χώροι, πολυχώροι ψυχαγωγίας κ.λπ.), σε 52 μεγάλες πόλεις, ως επί το πλείστον πρωτεύουσες νομών της Ελλάδας.

Ο Οδηγός υλοποιήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2008, ΜΕΤΡΟ 3.2. «Σταδιακή Επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση», και συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ». 

 Η έντυπη έκδοση του Οδηγού διανέμεται δωρεάν από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Η ηλεκτρονική έκδοση του Οδηγού είναι διαθέσιμη online εδώ και είναι προσβάσιμη για χρήστες με α